Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's

ZAF051 Kinder­tehuis

project­om­schrijving

Kinder­tehuis Takalani vangt in Zuid-Afrika kinderen op die niet door hun familie worden verzorgd. Als Takalani volledig voldoet aan de eisen die de lokale overheid aan kinder­te­huizen stelt, komt ze in aanmerking voor de maximale overheids­steun. De overheid hanteert standaarden voor zaken als voorraad­beheer, slaap­ver­trekken, keuken en wasse­rette. Deputaten willen Takalani helpen om de laatste dingen in orde te maken, zodat het tehuis op termijn steeds minder afhan­kelijk wordt van steun uit het buitenland.

waarom dit project?

Aan het roer van dit kinder­tehuis staat mw. Rosinah Tshik­ovhele, een sterke, Zuid Afrikaanse vrouw, met hart voor de kinderen. Dat het tehuis afhan­kelijk is van giften uit het buitenland, maakt de toekomst onzeker. Liefst voldoet het bestuur van Takalani aan de eisen van de Zuid Afrikaanse overheid, zodat ze zeker is van lokale subsidie. Deputaten moedigen Takalani aan om in de toekomst zo onafhan­kelijk mogelijk te zijn en biedt graag de nodige finan­ciële steun om dit doel te bereiken.

impact

In het tehuis worden momenteel zo’n 70 kinderen opgevangen. De kinderen leven bij Takalani als broers en zussen. De groten zien om naar de kleintjes.

wat kunnen we leren?

Het is goed als projecten steun kunnen vinden in hun eigen omgeving, hun eigen land, om een project te laten draaien. Soms is er hulp bij nodig vanuit het buitenland om aan de subsidie eisen van de lokale overheid te kunnen voldoen. Deputaten helpen graag.
In hoeverre steunt u als kerk of individu projecten in uw eigen omgeving?

Print Friendly, PDF & Email