Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

ZAF145 Opvang en begeleiding weeskinderen (Thembalethu)

projectomschrijving

In het gemeen­schaps­centrum van Themba­lethu, Zuid-Afrika, vangt men weeskin­deren of verlaten kinderen op die te lijden hebben onder armoede, onrecht en ziekte. Medewerkers van het centrum willen hun een veilige, chris­te­lijke omgeving en praktische hulp bieden. Door hun behoeften te inven­ta­ri­seren, kan men hun relevante en duurzame hulp bieden. Deze behoeften zijn van fysieke, sociaal-emoti­onele, educa­tieve of geeste­lijke aard. Een inves­tering waar deze kinderen zienderogen van opknappen!

waarom dit project?

In Themba­lethu leven ruim honderd kinderen die worden beschouwd als zeer kwetsbaar. Deze kinderen, jonger dan 18 jaar, lopen een aanzienlijk risico wat betreft hun veiligheid, welzijn en ontwik­keling. Dit is het gevolg van ontoe­rei­kende zorg en bescherming. De kinderen missen de steun van ouders of familie door overlijden, verlating of ziekte. Soms hebben de kinderen zelf hiv of aids. Ze vallen buiten de sociale vangnetten in hun gemeenschap.

impact

Er wordt samen­ge­werkt met de kerken in en rond Themba­lethu. Via een Bijbelse training leert men vanuit het evangelie de liefde van Christus te tonen door praktische hulp te bieden. Men gaat hierbij uit van de filosofie dat dit doorwerkt van persoon tot persoon. Door het verzachten van leed wordt een sfeer van hopeloosheid veranderd in een sfeer van hoop. De kinderen krijgen hoop voor de toekomst en leren vertrouwen op God.

wat kunnen we leren? 

Samen met scholen en experts in duurzame ontwik­keling zoekt men oplos­singen voor de toekomst. Door opleiding en werk wordt de cyclus van armoede doorbroken en herwinnen deze kinderen hun eigen­waarde. Zij kunnen positieve rolmo­dellen worden voor hun leeftijds­ge­noten en opgroeien tot actieve, verant­woor­de­lijke volwas­senen binnen hun leefge­meen­schap. Ook een weeskind kan een goede toekomst hebben.

Print Friendly, PDF & Email