Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

ZAM127 Training onderwijzers

projectomschrijving

Op het platteland van Zambia is meer dan vijftig procent van de bevolking analfabeet. Wie niet kan lezen, vindt moeilijk een baan. Zambian Mission Support (ZMS) gelooft dat onderwijs een belangrijk middel is om die vicieuze cirkel van armoede te doorbreken. Daarom steunt ZMS in de omgeving van Petauke zo’n twintig scholen die door de dorps­ge­meen­schappen zelf zijn gestart. Vrijwil­ligers krijgen van ZMS training in onder­wijs­vaar­dig­heden. Zo kunnen zij hun eigen kinderen in de lokale taal lesgeven. 

waarom dit project?

Marianne Hendriksen werd in 2007 door de gemeente van Nunspeet uitge­zonden naar Zambia. Ze werkt daar voor de organi­satie Zambian Mission Support die zich richt op evange­lie­ver­kon­diging, landbouw­training en onderwijs. In 2015 deed Marianne een beroep op deputaten diaconaat met een vraag om finan­ciële steun van het onder­wijs­project. Dorps­ge­meen­schappen die een schooltje willen stichten, mogen een beroep doen op de kennis van Marianne’s team. Het team verzorgt trainingen en onderwijspakketten.

impact

Het project heeft inmiddels bijge­dragen aan het opzetten van 35 schooltjes. Soms moet er een schooltje stoppen, omdat de ouders geen bijdragen leveren. Regel­matig komen er nieuwe schooltjes bij. Niet alleen de kinderen profi­teren van het onderwijs. Als een gemeen­schap zich samen inzet voor een school, komt dit het hele dorp ten goede. Gelukkig draait het project op meestal goed gemoti­veerde onder­wijzers. Dat is erg belangrijk want zij krijgen weinig tot niets betaald voor hun werk. Ze moeten zelf zorgen voor hun eigen inkomsten.

wat kunnen we leren?

De winter (onze zomer) wordt gebruikt voor bijscholing van de onder­wijzers. Wat een motivatie! Afgelopen winter waren ruim 55 mensen daarbij aanwezig die getraind werden in:

  • het belang van kleuter­on­derwijs - praktijk­voor­beelden waren gefilmd op de eigen schooltjes en werden besproken met vooral aandacht voor het fundament van beginnend lezen en rekenen;
  • wat maakt een school kindvrien­delijk? Denk aan lessen over de leerkracht als rolmodel, klasma­na­gement, het betrekken van ouders bij de school e.d.;
  • wereld­beeld, mensbeeld en Godsbeeld uitgelegd op het niveau van kinderen;
  • Farming God’s Way’ (project MOZ060) - juist omdat onder­wijzers in hun eigen inkomsten moeten voorzien.

uit ervaring

Missi­o­naire diaconale werker Marjanne Hendriksen traint onder­wijzers in Zambia. Een voorganger uit Chambeshi (provincie Copperbelt) vertelt: ‘Wat een voorrecht en zegen om Marjanne hier te hebben in de United Church van Zambia. Ik had van haar gehoord via een arts in Kitwe. Hij beschreef de training als uniek en eenvoudig. En heel waardevol in het bereiken van kinderen met het evangelie.
Toen ik aanwezig was bij een training, leerde ik op een creatieve manier de kinderen te bereiken door het vertellen van verhalen. Alle deelnemers waren gemoti­veerd om te starten met het bestrijden van analfabetisme.’

Print Friendly, PDF & Email