Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

ZGL149 Project in een gesloten land

projectomschrijving

In een zeer gesloten land werkt een groepje buiten­landse leraren. Zij mogen niet openlijk over het evangelie spreken, maar kunnen door middel van hun levens­stijl iets delen van hun motivatie. De lokale, kwetsbare chris­tenen worden enorm bemoedigd door de aanwe­zigheid van broeders en zusters die hun leven wagen om in hun midden te zijn. Het werk heeft veel impact. Zo zei een geheime gelovige tegen een van de leraren: 'Ik heb mijn familie over jullie verteld en ook mijn uitge­breide familie (broeders en zusters)'.

meer informatie

Omdat we over dit project niet meer kunnen vertellen zonder de veiligheid van de betrok­kenen in gevaar te brengen, stellen wij online niet meer infor­matie beschikbaar. Ook is van dit project om die reden geen pr-materiaal uit te delen of te vertonen. Neem voor meer infor­matie contact op met diaconaal consulent Erjan van der Linde, e.vanderlinde@cgk.nl of 0318-582361.

 

helpt u mee?   hartelijk dank!

Print Friendly, PDF & Email