Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

advies

Hoe bereiken wij niet-chris­tenen in onze omgeving? Hoe kunnen we een missi­o­naire gemeente zijn? Hoe kunnen wij laten zien wat de waarde van het Evangelie van Jezus Christus is? Hoe kunnen we plannen uitwerken voor gemeen­testichting of een missi­onair diaconaal project? Kunnen we finan­ciële steun aanvragen?

Laat de missi­onair consu­lenten meedenken!

advies

Onze missi­o­naire consu­lenten, in dienst van deputaten CGK evange­li­satie, geven advies en begeleiden kerken­raden en hun gemeenten. In die volgorde, omdat missi­o­naire activi­teiten van een gemeente zich pas goed kunnen ontwik­kelen als deze verankerd zijn in het beleid van de kerk.

contact

CGK missi­onair consu­lenten:

Petra de Jong-Heins BTh en
drs. Peter L.D. Visser
t 0318-582364
m p.dejong@cgk.nl en p.visser@cgk.nl
Petra de Jong-Heins BTh

Petra de Jong-Heins BTh

missi­onair consulent

deskundig op het gebied van:

indivi­duele en teamcoa­ching
visie- en beleids­ont­wik­keling
praktische theologie
pionieren

drs. Peter L.D. Visser

drs. Peter L.D. Visser

missi­onair consulent

deskundig op het gebied van:

theologie
visie- en beleids­ont­wik­keling
leiding­geven aan missi­o­naire gemeente
kerkverband CGK
doceren

U vindt ons ook op social media:

 

advies CGK missionair consulenten

soorten advisering

 1. kort en eenmalig
  beant­woorden van vragen, advies over een concrete situatie, oriën­tatie op hoe missi­onair verlangen binnen een gemeente kan worden gesti­mu­leerd en uitge­werkt.
  X
 2. bij nieuwe missi­o­naire initi­a­tieven
  met advies over onder meer een pioniersplan en fondsen­werving
  Klik op pioniers­plekken om de huidige CGK-initi­a­tieven te bekijken
  X
 3. een tweejarig trainingstraject
  het 'missi­onair leertraject', omdat we ervan overtuigd zijn dat een veran­dering in missi­o­naire richting pas duurzaam wordt als we daarin samen inves­teren. Klik op missi­onair leertraject voor meer infor­matie.
Print Friendly, PDF & Email