Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's

advies

Hoe bereiken wij niet-chris­tenen in onze omgeving? Hoe kunnen we een missi­o­naire gemeente zijn? Hoe kunnen wij laten zien wat de waarde van het Evangelie van Jezus Christus is? Hoe kunnen we plannen uitwerken voor gemeen­testichting of een missi­onair diaconaal project? Kunnen we finan­ciële steun aanvragen?

Laat de missi­onair consu­lenten meedenken!

advies

Onze missi­o­naire consu­lenten, in dienst van deputaten CGK evange­li­satie, geven advies en begeleiden kerken­raden en hun gemeenten. In die volgorde, omdat missi­o­naire activi­teiten van een gemeente zich pas goed kunnen ontwik­kelen als deze verankerd zijn in het beleid van de kerk.

contact

CGK missi­onair consu­lenten:

Petra de Jong-Heins BTh en
drs. Peter L.D. Visser
t 0318-582364
m p.dejong@cgk.nl en p.visser@cgk.nl
Petra de Jong-Heins BTh

Petra de Jong-Heins BTh

missi­onair consulent

deskundig op het gebied van:

indivi­duele en teamcoa­ching
visie- en beleids­ont­wik­keling
praktische theologie
pionieren

drs. Peter L.D. Visser

drs. Peter L.D. Visser

missi­onair consulent

deskundig op het gebied van:

theologie
visie- en beleids­ont­wik­keling
leiding­geven aan missi­o­naire gemeente
kerkverband CGK
doceren

U vindt ons ook op social media:

 

advies CGK missionair consulenten

soorten advisering

 1. kort en eenmalig
  beant­woorden van vragen, advies over een concrete situatie, oriën­tatie op hoe missi­onair verlangen binnen een gemeente kan worden gesti­mu­leerd en uitge­werkt.
  X
 2. bij nieuwe missi­o­naire initi­a­tieven
  met advies over onder meer een pioniersplan en fondsen­werving
  Klik op pioniers­plekken om de huidige CGK-initi­a­tieven te bekijken
  X
 3. een tweejarig trainingstraject
  het 'missi­onair leertraject', omdat we ervan overtuigd zijn dat een veran­dering in missi­o­naire richting pas duurzaam wordt als we daarin samen inves­teren. Klik op missi­onair leertraject voor meer infor­matie.
Print Friendly, PDF & Email