Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's

AKZ+

theologie is voor iedereen!

AKZ+ daagt je uit:

Doe jij graag actief mee aan bezinning op onder­werpen rond geloof, kerk en theologie? Zoek jij mogelijk­heden om je geloof vorm te geven in de Neder­lands samen­leving anno nu? Houd jij ervan om je echt te verdiepen in een onderwerp en zo voort­durend bij te leren? Ben je student en wil je graag ook nadenken over vragen rond weten­schap en geloof? Dan is AKZ+ voor jou bedoeld! AKZ+ wil theologie dichter bij mensen brengen. Daarom biedt AKZ+ kwali­tatief hoogwaardige cursussen theologie aan op HBO- en WO-niveau.

wat is AKZ+?

AKZ+ is een gezamenlijk project van de Theolo­gische Univer­siteit Apeldoorn, de Theolo­gische Univer­siteit Kampen en de Gerefor­meerde Hogeschool Zwolle. De Theolo­gische Univer­siteit Kampen is initi­a­tief­nemer en penvoerder van het project.

waar?

Colleges volgen of studie­dagen bijwonen kan in A, K of Z, dat wil zeggen in Apeldoorn, Kampen of Zwolle. Locaties en route­be­schrij­vingen vindt u onder Insti­tuten.

voor wie?

AKZ+ richt zich met haar programma op een brede doelgroep. Of u nu student bent aan een hogeschool of univer­siteit, lid van een kerke­lijke gemeente, opvoeder, leiding­ge­vende in een kerke­lijke organi­satie, ambts­drager in een kerke­lijke gemeente of op andere wijze belang­stelling hebt voor geloof, kerk en theologie. AKZ+ biedt een gevarieerd programma voor een breed publiek. Houdt u er wel rekening mee dat het programma op hbo- of wo-niveau wordt gegeven en dat soms een bepaald start­niveau wordt gevraagd.

AKZ+ bij u in de buurt?

We willen graag de colle­ge­series van AKZ+ op verschil­lende locaties aanbieden. Bent u daarin geïnte­res­seerd? Neem contact op met de project­leider.

meer weten?

Neem contact op met Janneke Burger, project­leider AKZ+, via info@akzplus.nl of 038-4471710, of bezoek de website www.akzplus.nl.

Print Friendly, PDF & Email