Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's

ambtelijk contact

Studieblad ten dienste van ouder­lingen en diakenen van de Chris­te­lijke Gerefor­meerde kerken in Nederland. De artikelen in het blad hebben betrekking op de vele aspecten van het ambtelijk werk. Te denken valt aan bijbel­uitleg, pastoraat, diaconaat, jeugdwerk en maatschap­pe­lijke ontwik­ke­lingen.

redactie

drs. A. van der Zwan, voorzitter
De Jagerweg 206, 3328 AA Dordrecht
078 30 31 848
m avdzwan@kliksafe.nl

drs. H. de Bruijne, secre­taris
van Emsthof 15, 3851 BW Ermelo
m h.de.bruijne.001@hetnet.nl

mevr. drs. P.D. Baarda, coördi­nator recensies
Arnoldus Stamroodlaan 53, 3705 NC Zeist
030 75 21 753
m p.d.baarda@driestar-educatief.nl

E.J. Jansen, eindre­dacteur
Verwold­sebeek 64, 8033 DC Zwolle
tel 038 45 33 108
m jns.prj@filternet.nl

drs. H. Korving
drs. A.G.M. Weststrate

abonne­menten

€ 10,00 per jaar collectief
€ 12,50 per jaar persoonlijk

admini­stratie

Diensten­bureau CGK
Postbus 334, 3900 AH  Veenendaal
t 0318 58 23 50
m info@cgk.nl

verschenen nummers

De redac­ti­onele inhoud van Ambtelijk Contact is volledig opgenomen in de database van Digibron, kennis­centrum gerefor­meerde gezindte.

Print Friendly, PDF & Email