Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's

ambten

taak

De taak van de commissie ambten is: onderzoek doen naar de Schrif­tuur­lijke fundering van de kerke­lijke ambten zoals die in de gerefor­meerde traditie zijn vastgelegd, waarbij gericht aandacht gegeven zal worden aan de vragen rond kerken­raads­structuur en de vragen rond de kerkrech­te­lijke status van de evangelist.

secre­taris

mw.drs. M. Renkema-Hoffman
Joh. Geradtsweg 43
1222 PM Hilversum
t 035-5445944
m m.renkema@kpnplanet.nl

Print Friendly, PDF & Email