Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

ambtsdrager in missieland

bezinning en toerusting voor ambtsdragers en kerkelijk werkers

Deputaten evange­li­satie bieden in het najaar van 2021 een programma aan met bezinning en toerusting voor ambts­dragers en kerkelijk werkers. Het gehele nummer van Ambtelijk Contact is in juli 2021 gewijd aan de missi­o­naire roeping van de kerk.

Wilt u meer weten over hoe u vorm kunt geven aan die missi­o­naire roeping? Volg dan één van de avondprogramma’s van 'ambts­drager in missieland'. Deze worden verzorgd door missi­onair consu­lenten Petra de Jong B.Th., ds. Jelle Nutma en ds. Peter L.D. Visser.

 

bepaal uw voorkeur:

dinsdag 21 september
20.00 - 22.00 uur
Veenendaal

donderdag 30 september
20.00 - 22.00 uur
Sliedrecht

donderdag 7 oktober
20.00 - 22.00 uur
online programma

eigen bijdrage

Wij vragen per deelnemer een bijdrage in de kosten:

  • € 25,00 voor de toerusting in Veenendaal en Sliedrecht;
  • € 12,50 voor de online editie.

Deze bijdrage kunt u bij uw inschrijving voldoen.

aanmelden

Meld u aan met het online aanmel­dings­for­mulier. Per datum/locatie sluit de inschrijving een week van tevoren.

 

meer informatie

evangelisatie@cgk.nl |  0318 - 582 364

Print Friendly, PDF & Email
CGK dienstenbureau 0318 582375 info@cgk.nl