Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's

besluiten GS

besluiten generale synode 2016

besluit GTU 10 oktober 2017

Op 10 oktober besloot de generale synode de medewerking aan de totstand­koming van een Gerefor­meerde Theolo­gische Univer­siteit te beëin­digen. Lees het volledige besluit…

 

persver­klaring 1 juni 2017

Op 1 juni heeft de generale synode van de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken in beslo­tenheid overlegd over de voorge­stelde vorming van een Gerefor­meerde Theolo­gische Univer­siteit.

Lees de hele persver­klaring …

 

persver­klaring 14 februari 2017

Vandaag heeft de generale synode van de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken besluiten genomen ten aanzien van de vijftien revisie­ver­zoeken die zijn ingebracht tegen de kerke­lijke uitspraak inzake homosek­su­a­liteit en homosek­suele relaties, gedaan op de generale synode van 2013. De generale synode van 2016/2017 heeft besloten niet over te gaan tot revisie van  de kerke­lijke uitspraak.

Lees de hele persver­klaring …

besluiten voorgaande synodes

Alle door de generale synode genomen besluiten worden gebundeld en uitge­geven in het zogenaamde beslui­ten­boekje. U vindt de meest recent uitge­komen beslui­ten­boekjes hieronder.

Print Friendly, PDF & Email