Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

besluiten

taakgroep ondersteunt kerkenraden en classes

De synode heeft besloten een taakgroep in te stellen die onder meer de opdracht heeft gekregen om het onderling gesprek op diverse niveaus binnen de kerken te stimu­leren. De taakgroep is beschikbaar voor onder­steuning van kerken­raden en classes.

lees het hele bericht

besluitenboekje II generale synode mei 2022

In mei 2022 verscheen het 2e beslui­ten­boekje van de generale synode 2019-2022. Dit is een aanvulling op het beslui­ten­boekje dat in september 2021 is gepubliceerd.

Download het beslui­ten­boekje II hier.

besluitenboekje generale synode september 2021

In september 2021 verscheen het beslui­ten­boekje van de generale synode 2019-2022.

Download het beslui­ten­boekje hier.

 

besluit 2019/2020

In de verga­dering van 29 september 2020 zijn broeders en zusters benoemd voor deputaat­schappen en commissies.

Lees hier de benoemingen …

besluit GTU 10 oktober 2017

Op 10 oktober besloot de generale synode de medewerking aan de totstand­koming van een Gerefor­meerde Theolo­gische Univer­siteit te beëindigen.

Lees het volledige besluit…

 

persverklaring 1 juni 2017

Op 1 juni heeft de generale synode van de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken in beslo­tenheid overlegd over de voorge­stelde vorming van een Gerefor­meerde Theolo­gische Universiteit.

Lees de hele persverklaring …

 

persverklaring 14 februari 2017

Vandaag heeft de generale synode van de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken besluiten genomen ten aanzien van de vijftien revisie­ver­zoeken die zijn ingebracht tegen de kerke­lijke uitspraak inzake homosek­su­a­liteit en homosek­suele relaties, gedaan op de generale synode van 2013. De generale synode van 2016/2017 heeft besloten niet over te gaan tot revisie van  de kerke­lijke uitspraak.

Lees de hele persverklaring …

besluiten voorgaande synodes

Alle door de generale synode genomen besluiten worden gebundeld en uitge­geven in het zogenaamde beslui­ten­boekje. U vindt de meest recent uitge­komen beslui­ten­boekjes hieronder.

Print Friendly, PDF & Email