Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

blog 'de kerk als koraal'

verme­nig­vul­digen als kerk?! / de kerk als koraal

Kent u dat? Van die dossiers waar je buikpijn van krijgt. Of wakker van ligt. Uitster­vende diersoorten, klimaat­pro­ble­matiek, krimpende kerken.

Bij deputaten evange­li­satie lijkt het soms de afdeling ‘research & devel­opment’ van de kerk: hóe kunnen we in onze huidige samen­leving het Evangelie laten klinken aan de velen die Christus niet kennen? De verschil­lende pioniers­plekken geven daar handen en voeten aan in hun eigen context.

Nu stuitte ik laatst op een prachtig, hoopvol filmpje, kijk mee:

Our Blue Planet: Accidental discovery could save coral reefs

An accidental discovery has given our coral reefs new hope. (via BBC Earth)

Geplaatst door BBC Future op Dinsdag 11 december 2018

 


Voor het koraal dat zo kwetsbaar is geworden, worden ineens nieuwe kansen gezien! In kleine stukjes opbreken, zodat het véél sneller groeit dan anders.

Onwil­le­keurig vroeg ik mij af: zou dat in de kerk - die soms zo kwetsbaar lijkt als koraal -  óók kunnen? Als we in de kerk aan verme­nig­vul­diging denken, gaat dat al gauw gepaard met spanning: een woord als ‘maakbaar­heids­denken’ valt. Of er wordt een gebrek aan erkenning gevoeld voor het harde werken dat nu al gebeurt, zonder dat er veel nieuwe mensen tot geloof komen. Dat maakt dat er vaak geaarzeld wordt om ‘verme­nig­vul­diging’ hoog op de agenda te zetten.

Het doet mij denken aan Mozes. In Exodus 3:11 horen we hem zeggen: ‘Wie ben ik, dat ik naar de farao zou gaan en de Israë­lieten uit Egypte zou leiden?’ God antwoordt Wie Hij is. Het antwoord op onze vragen en problemen ligt niet in wie wij zijn, maar ligt in Wie God is.

In Mattheüs 28:19 roept God ons óók om op weg te gaan. We zijn gezegend om tot zegen te zijn. Om van het goede nieuws te vertellen, wat het betekent dat Zijn koninkrijk gekomen is. Om telkens te denken ‘en wie kunnen we het nog méér vertellen?’. Dat is niet voorbe­houden aan typische ‘pioniers’. Dat is niet voorbe­houden aan de dominee. Daartoe zijn wel allemaal geroepen! Dat mogen we zelfs ook weer doorgeven aan al die nieuwe mensen, zodat ook zíj het goede nieuws verder vertellen.

Stel nu… dat we de kerk in kleine stukjes opbreken. Zouden we dan net zoveel sneller gaan groeien als dat koraal?

Petra de Jong

missi­onair consulent, Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken

… de kerk in kleine stukjes, zodat die véél sneller groeit …

Petra de Jong

Petra de Jong

missi­onair consulent

deskundig op het gebied van:

indivi­duele en teamcoa­ching
visie- en beleids­ont­wik­keling
praktische theologie
pionieren

Print Friendly, PDF & Email