Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download

blog: een nieuwe vriend

blog 4 over de pioniersreis: geloven verkennen

Iedere twee weken worden wij verrast door een bijzonder stel mensen. Ze noemen zichzelf ‘de ploeg’. Komen rond half zes met veel enthou­siasme binnen. Verwel­komen ons met recepten van de Lidl, uitge­knipte puzzels uit de plaat­se­lijke krant, plaatjes van ballerina’s voor onze dochter Roos en iets lekkers voor na de maaltijd. Zelfs hond Puck wordt niet vergeten, waardoor er tegen­woordig geen handtas meer veilig is voor haar nieuws­gierige natte neus.

Rond zes uur schuiven we aan voor een lekkere maaltijd. De meeste ploeg­ge­noten zijn autochtone Rotter­dammers, die nog niet zo lang geleden het Evangelie hebben gehoord en Jezus in hun hart hebben gesloten. Ze stellen de meest prachtige vragen en praten eerlijk en open over hun leven.

Zo is een klein half jaar geleden ook Neeltje* aange­schoven. Ze was net voor de tweede keer weduwe geworden en ze werd meege­nomen door haar buren Kees en Nel*, die heel enthou­siast waren over de Alpha­cursus en zo bij de ploeg betrokken zijn geraakt.

Meestal eet Neeltje lekker mee en luistert aandachtig naar de bijbel­ver­halen die ze hoort. Maar op een keer zei ze: ‘Zoals jullie geloven kan ik het niet hoor. Ik wil het wel, maar het lukt me niet.’ ‘Weet je Neeltje,’ zeiden we, ‘dat is helemaal niet erg. Kom gewoon mee, luister gerust en stel alle vragen die je hebt.’

Een half jaar later wil ze de deur uitgaan en, terwijl ze ons gedag kust, zegt ze: ‘Weet je Carolien, ik ben nu ook christin!’ Mijn ogen worden vochtig en mijn hart maakt een spron­getje, terwijl ik aan Neeltje vraag: ‘Maar Neeltje, hoe dan?’ ‘Nou,’ zegt ze, ‘ik heb Jezus nu in mijn hart gevraagd en ben zó blij. Het is helemaal veranderd voor mij.’

Uit haar handtas komt voorzichtig een klein notitie­boekje tevoor­schijn, waarin ze me wat verlegen deze zin laat lezen: ‘Ik heb een nieuwe vriend. En zijn naam is Jezus!’

* de namen zijn gefin­geerd vanwege de privacy

Hans en Carolien Euser

netwerk­leiders, Inter­cul­tural Church Plants (ICP)

- Zijn naam is Jezus -

Carolien en Hans Euser

Carolien en Hans Euser

ICP

Hans en Carolien Euser leiden  Inter­cul­tural Church Plants (ICP), een netwerk van inter­cul­turele kerken. Ze pionieren zelf met BLEND in de Rotter­damse Bloemhofbuurt. 

In zes blogs die we dit jaar publi­ceren in onze nieuws­brief CGK Missi­onair reflec­teren ze op de verschil­lende onder­delen van de 'pioniersreis' uit de Leerge­meen­schap Pionieren. Dit is het derde deel. Eerder verschenen: deel 1, deel 2 en deel 3.

De familie Euser schreef ook 'Wandelen op water', 25 verhalen vanuit Veenendaal en Rotterdamhier te bestellen.

Print Friendly, PDF & Email
Henriette Bal CGK dienstenbureau 0318-582350 info@cgk.nl