Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download

blog: Hand in Hand kameraden

blog 3 over de pioniersreis: een netwerk ontwikkelen

Je ziet ze weleens zitten langs de kant van een sloot of singel: wedstrijd­vissers. Allemaal zijn ze met hetzelfde bezig. Uren turen naar een dobber. Maar het is wel ieder voor zich. Nu eens heeft er hier iemand beet, dan weer daar wat verderop.

De kerk lijkt zich vaak als een viswed­strijd te organi­seren, ieder voor zich. Toen wij drie jaar geleden in Feijenoord kwamen wonen - een gebied met 77.000 inwoners op Rotterdam Zuid - hadden we geen idee wat er allemaal was aan missi­o­naire en diaconale initi­a­tieven. We kregen daar wel behoefte aan, vooral om duidelijk te krijgen of en hoe we moesten gaan pionieren in onze nieuwe buurt. Juist op dat moment werden we gevraagd om zo’n diaconaal netwerk op te zetten.

We hoefden er niet lang over na te denken. Uit ervaring kenden we het belang van samen­werking. Toen we in 2012 met de inter­cul­turele pioniersplek ICF Veenendaal startten, betrokken we 21 lokale kerken van 8 denomi­naties. Ze waren bereid om 5xG te geven: Gebed, Geld, Gebouwen, Gelovigen als vrijwil­ligers en Gesprek middels een klank­bord­groep. En wij konden op onze beurt 2xG delen: Gastvrijheid en Getui­ge­nissen. Samen stonden we een stuk sterker.

Ook bij het pionieren in 010 zijn we weer volop aan het netwerken geslagen. We vroegen onze achterban om met ons mee te bidden; vrienden en bekenden hielden een gebeds­ma­rathon van ruim 30 uur. Via Facebook vormden we een Corona­hulp­groep voor de buurt; we leerden allerlei nieuwe mensen kennen. Aan onder­nemers vertelden we ons verhaal: zij denken en doen graag met ons mee. Het is dus het netwerk dat ons verder brengt, zowel geestelijk als missi­onair en financieel.

Binnen Feijenoord hebben we 17 diaconale projecten en 26 kerken en pioniers­plekken in kaart gebracht. Gezamenlijk vormen we het nieuwe diaconale netwerk Hand in Hand. Op de eerste ontmoe­tings­avond namen we een hengel mee. Door elkaar de dobber toe te gooien ontstond er een net van visdraad. Het beeld sprak voor zich: werken met het net is niet alleen effec­tiever, het is ook veel leuker en getuigt bovendien van eenheid in Christus. Daarom: hand in hand kameraden!

Hans en Carolien Euser

netwerk­leiders, Inter­cul­tural Church Plants (ICP)

5xG plus 2xG =

Gebed, Geld, Gebouwen, Gelovigen, Gesprek, Gastvrijheid, Getuigenissen

Carolien en Hans Euser

Carolien en Hans Euser

ICP

Hans en Carolien Euser leiden  Inter­cul­tural Church Plants (ICP), een netwerk van inter­cul­turele kerken. Ze pionieren zelf met BLEND in de Rotter­damse Bloemhofbuurt. 

In zes blogs die we dit jaar publi­ceren in onze nieuws­brief CGK Missi­onair reflec­teren ze op de verschil­lende onder­delen van de 'pioniersreis' uit de Leerge­meen­schap Pionieren. Dit is het derde deel over ‘een netwerk ontwik­kelen’. Eerder verschenen: deel 1 en deel 2.

De familie Euser schreef ook 'Wandelen op water', 25 verhalen vanuit Veenendaal en Rotterdamhier te bestellen.

Print Friendly, PDF & Email
Henriette Bal CGK dienstenbureau 0318-582350 info@cgk.nl