Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download

blog: wachten op God

blog 1 over de pioniersreis: luisteren

Hoe groot is de kans dat twee personen tegelij­kertijd een identieke droom krijgen?

Het gebeurde ons in september 2018. We woonden net anderhalf jaar in de Rotter­damse Bloem­hof­buurt. Regel­matig hadden we gebeden om Gods leiding. 'Breng ons in contact met de juiste mensen. Laat zien op welke manier we van betekenis kunnen zijn. Wijs ons uw weg.' We ontdekten al snel dat 75% van de bewoners een migra­tie­ach­ter­grond heeft. Er wonen meer dan 160 natio­na­li­teiten. Eenzaamheid, crimi­na­liteit en armoede zijn de grootste problemen. En wij wisten niet waar te beginnen.

Pionieren hebben we in de praktijk geleerd. In Veenendaal stonden we aan de wieg van de Inter­cul­turele Chris­te­lijke Familie (ICF). In zeven jaar tijd ontstond daar een kleur­rijke kerk. Maar hier moest het anders. Wij begrepen niet hoe.

We wandelden zestien maanden biddend door de wijk. Spraken met bewoners en buurt­werkers. Tekenden zelfs de woningen van onze straat. Noteerden elke nieuwe naam. Nodigden de wijkagent uit - niet alleen om kennis te maken, maar ook om melding te doen van een wietplantage, diefstal van twee fietsen, huiselijk geweld in de straat en enorm veel geluidsoverlast. 

En toen was daar die droom.

Net wakker vertelden we elkaar wat die nacht scherp op ons netvlies stond. Eerst waren we een onderzoek aan het doen in de buurt. We wilden mensen leren kennen en een netwerk met hen vormen. Daarna stonden we in de kapperszaak vijf huizen verderop. Daar knipte de katho­lieke Kaapver­di­aanse haar klanten. Wij runden er een huiskamer voor de buurt. Een lange tafel, kleurige stoelen en - ook dat zagen we allebei - gele markiezen boven de ramen.

Het was ons direct duidelijk: hier wil God iets mee zeggen. We kunnen er niet omheen. Dit is een aankno­pingspunt waar we mee verder gaan. Ons wachten op zijn aanwijzing was niet gemak­kelijk, maar werd wel beloond. En deze droom lijkt geen bedrog.

Hans en Carolien Euser

netwerk­leiders, Inter­cul­tural Church Plants (ICP)

… een lange tafel, kleurige stoelen en - ook dat zagen we allebei - gele markiezen boven de ramen …

Carolien en Hans Euser

Carolien en Hans Euser

ICP

Hans en Carolien Euser leiden  Inter­cul­tural Church Plants (ICP), een netwerk van inter­cul­turele kerken. Ze pionieren zelf met BLEND in de Rotter­damse Bloemhofbuurt. 

In zes blogs die we dit jaar publi­ceren in onze nieuws­brief CGK Missi­onair reflec­teren ze op de verschil­lende onder­delen van de 'pioniersreis' uit de Leerge­meen­schap Pionieren. Dit is het eerste deel over ‘luisteren’. 

Eerder schreven ze Wandelen op water, 25 verhalen vanuit Veenendaal en Rotterdamhier te bestellen.

Print Friendly, PDF & Email
Henriette Bal CGK dienstenbureau 0318-582350 info@cgk.nl