Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download

blog 'wij zoeken…'

Het begint heel eenvoudig…

Rachid is niet één van de wijzen uit het oosten, maar een Somalische jongen van de basis­school­leeftijd. Hij kwam binnen­zeilen in de gezellige verwarring van een maaltijd met onze moslim­vrienden en –vrien­dinnen. De licht­jes­tocht en de kerst­viering had hij overge­slagen, maar bij zoveel reuring van uit- en inlopende kinderen vond hij wel verant­woord om onopvallend ons gebouwtje binnen te sluipen.

Ik zag hem wat onzeker om zich heen kijken in de stamp­volle gang. Of hij iets wilde eten - het was halal. Eten hoefde hij niet, wel drinken. Ik loodste hem door de drukte naar de prikli­monade, schonk in en gaf hem zijn vrijheid weer terug.

Bijzonder, om zo’n jongen over de drempel te krijgen. Als blanke christen met kansen in het leven, zit je in de praktijk zomaar in een apartheid-systeem waar je geen Rachid tegen komt. Tel daar het onder­huidse wantrouwen tegen vreem­de­lingen bij op in kerkelijk Nederland, gecom­bi­neerd met de trauma­tische ervaringen van chris­te­lijke vluch­te­lingen uit het Midden-Oosten, en de kloof is geslagen. Dat God Zich in Christus met de wereld verzoende, en dat daar ook wel eens moslims bij zouden kunnen zitten, is een besef dat ik nog niet algemeen onder ons aantref.

Alphen aan de Rijn en Almere, Delft en Den Helder, Schiedam en Soest, Vlaar­dingen en Vlissingen – het is niet zo moeilijk om een ABC te maken van burger­lijke gemeenten met 10, 20, of meer procenten migranten. In 2019 zoeken we als missi­o­naire consu­lenten minimaal vijf chris­te­lijke gerefor­meerde kerken die migranten willen bereiken met het Evangelie via een pioniersplek. Dat klinkt ingewik­kelder dan het is. Het begint heel eenvoudig. Stel je open voor een jongen als Rachid. Schenk eens een beker veel te zoete Fanta in. En vraag eens: hoe gaat het met jou, Rachid?

Lieve, ingewik­kelde chris­te­lijke gerefor­meerde kerken – vergeten jullie niet dat jullie zijn geschapen om het ‘Woord der verzoening’ door te geven aan Gods grote wereld? Bel of mail eens naar het Diensten­bureau in het nieuwe jaar. We hebben elkaar nodig om Rachids te bereiken.

Tot snel!

 

Peter L.D. Visser

missi­onair consulent, Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken

… In 2019 zoeken we minimaal vijf CGK's die migranten willen bereiken met het Evangelie …

drs. Peter L.D. Visser

drs. Peter L.D. Visser

missi­onair consulent

deskundig op het gebied van:

theologie
visie- en beleids­ont­wik­keling
leiding­geven aan missi­o­naire gemeente
kerkverband CGK
doceren

Print Friendly, PDF & Email