Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

BOT053 Peuterschool kwetsbare kinderen (Bosele)

projectomschrijving

Bokamoso gelooft dat onderwijs een belangrijk middel is om de vicieuze cirkel van armoede in de dorpen rond Ghanzi, Botswana te doorbreken. Een van de peuter­schooltjes die Bokamoso mogelijk maakt, is Bosele. In een buiten­wijkje waar veel gezinnen in bouwvallen wonen, staat een oude trailer die dienstdoet als school. De juffen van Bosele bereiden peuters uit sociaal zwakkere gezinnen voor op de basis­school. Vroeg begonnen, veel gewonnen!

waarom dit project?

In Botswana vormen de San (bosjes­mensen) een gemar­gi­na­li­seerde groep. Zij spreken hun eigen taal en niet de landstaal: het Tswana. Voor die groep zet Bokamoso zich in. Een jaar voordat de kinderen naar de reguliere school moeten, leren de peuters op een peuter­schooltje de landstaal en wennen alvast aan de schoolse structuur. Juffen worden door Bokamoso (bij)geschoold zodat ze kwali­tatief goed onderwijs kunnen leveren. Deputaten concen­treren zich op een van de peuter­schooltjes, namelijk die in de wijk Bosele in Ghanzi. Als de ouders hun bijdrage gaan leveren, kan de school onder verant­woor­de­lijkheid van de dorps­ge­meen­schap komen te vallen en zal een groot deel van onze steun niet meer nodig zijn.

impact

Een Sankind dat op een peuter­schooltje de landstaal heeft geleerd, kan op de reguliere school makke­lijker meekomen en zal minder snel van school af gaan omdat het de lessen niet kan volgen. Ouders worden nauw bij de school betrokken en worden aange­moedigd hun verant­woor­de­lijkheid te nemen, maar dat proces vergt behoorlijk wat tijd en energie. Dit project heeft niet alleen een positieve invloed op individuen, maar op de hele dorps­ge­meen­schap.

wat kunnen we leren?

Kinderen voorbe­reiden op het school­leven blijkt erg belangrijk. Als ouders daarvan doordrongen zijn, heeft het project een grotere kans van slagen.
Print Friendly, PDF & Email