Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

BOT053 Peuter­school kwetsbare kinderen (Bosele)

project­om­schrijving

Bokamoso gelooft dat onderwijs een belangrijk middel is om de vicieuze cirkel van armoede in de dorpen rond Ghanzi, Botswana te doorbreken. Een van de peuter­schooltjes die Bokamoso mogelijk maakt, is Bosele. In een buiten­wijkje waar veel gezinnen in bouwvallen wonen, staat een oude trailer die dienstdoet als school. De juffen van Bosele bereiden peuters uit sociaal zwakkere gezinnen voor op de basis­school. Vroeg begonnen, veel gewonnen!

waarom dit project?

In Botswana vormen de San (bosjes­mensen) een gemar­gi­na­li­seerde groep. Zij spreken hun eigen taal en niet de landstaal: het Tswana. Voor die groep zet Bokamoso zich in. Een jaar voordat de kinderen naar de reguliere school moeten, leren de peuters op een peuter­schooltje de landstaal en wennen alvast aan de schoolse structuur. Juffen worden door Bokamoso (bij)geschoold zodat ze kwali­tatief goed onderwijs kunnen leveren. Deputaten concen­treren zich op een van de peuter­schooltjes, namelijk die in de wijk Bosele in Ghanzi. Als de ouders hun bijdrage gaan leveren, kan de school onder verant­woor­de­lijkheid van de dorps­ge­meen­schap komen te vallen en zal een groot deel van onze steun niet meer nodig zijn.

impact

Een Sankind dat op een peuter­schooltje de landstaal heeft geleerd, kan op de reguliere school makke­lijker meekomen en zal minder snel van school af gaan omdat het de lessen niet kan volgen. Ouders worden nauw bij de school betrokken en worden aange­moedigd hun verant­woor­de­lijkheid te nemen, maar dat proces vergt behoorlijk wat tijd en energie.
Dit project heeft niet alleen een positieve invloed op individuen, maar op de hele dorps­ge­meen­schap.

wat kunnen we leren?

Kinderen voorbe­reiden op het school­leven blijkt erg belangrijk. Als ouders daarvan doordrongen zijn, heeft het project een grotere kans van slagen.

Print Friendly, PDF & Email