Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

BOT129 Peuterschool Sankinderen (Kaikagu)

projectomschrijving

De basis­school is voor San-kinderen (de ‘Bosjes­mensen’ in Botswana) een hele uitdaging. Omdat ze hun eigen taal spreken, kunnen ze het onderwijs in de landstaal niet goed volgen. De peuter­school Kaikagu bereidt Sanpeuters voor op de basis­school. Dat doen de juffen door de landstaal te spreken en door de peuters alvast te laten wennen aan het naar school gaan. Zo kan een Sankind vol vertrouwen op de basis­school starten! 

waarom dit project?

Het kleuter­schooltje Kaikagu komt voort uit project BOT053 Bokamoso en is een aantal jaren geleden op eigen benen komen staan. De San (bosjes­mensen) vormen in Botswana een minder­heids­groe­pering. Ze worden door anderen niet altijd met respect behandeld. Bovendien spreken de San hun eigen taal in plaats van de landstaal, het Tswana. Als een San kind naar school gaat, begint hij of zij daardoor met een achter­stand. Kaikagu pakt dit probleem effectief aan. Een jaar voordat de kinderen naar de reguliere school moeten, zijn ze welkom op de peuter­school. Door met de juffen te spelen en te zingen in het Tswana, leren de peuters de landstaal. Zo wordt de achter­stand (deels) wegge­werkt. Eenvoudig, maar doeltreffend.

impact

Kinderen die de landstaal begrijpen, komen beter mee op de reguliere basis­school en haken minder snel af door verveling.  Daarnaast hebben de kinderen die de peuter­school bezochten een voorsprong, omdat ze al leerden hoe het is om in een kringetje te zitten, naar de juf te luisteren en samen te werken. Een San kind dat het peuter­schooltje bezocht, heeft zo een betere kans van slagen in het reguliere onderwijs. 

wat kunnen we leren?

Kaikagu vraagt van de ouders van de peuters die de school bezoeken een kleine finan­ciële vergoeding. Vaak kunnen de ouders dat geld niet opbrengen. Gelukkig is er voor ouders altijd een andere manier om bij te dragen aan het schooltje. Bijvoor­beeld door het school­tuintje te onder­houden of door op een andere manier tijd en energie te ‘doneren’. Het blijft een uitdaging om de ouders bij de school te blijven betrekken. 
Print Friendly, PDF & Email