Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

Botswana

Botswana is een zelfstandige staat in zuidelijk Afrika, buurland van Zuid-Afrika. Het land is al jaren politiek stabiel. De bevolking bestaat naast Tswana's uit minder­heids­groepen, waaronder de San die in het westen van de Kalaha­ri­woestijn leven.

In de Botswaanse samen­leving zijn de San een achter­ge­stelde groep geworden in cultureel, sociaal-econo­misch en politiek opzicht. In 1990 is zending in het Ghanzi­dis­trict in uiterste westen van Botswana begonnen met hulp aan de toen al bestaande Gerefor­meerde Kerk in D'Kar. In 1991 en 1992 hebben we zendings­werkers uitge­zonden voor respec­tie­velijk vertaalwerk en veld- en opbouwwerk onder de Narospre­kende San. Dat was echt pionierswerk, waarvoor drs. H. Visser (1991-heden) en ds. J.C. Wessels (1992-2010) zich inzetten. Het werk van ds. Wessels is na zijn vertrek overge­nomen door plaat­se­lijke predikanten.

Ondersteuning van het zendingswerk RCB

Eind mei 2010 namen de zende­lingen ds. en mevr. Jan en Beppie Wessels-Schuurman na achttien jaar afscheid van de gerefor­meerde kerken van Botswana. Vanaf 2003 werkte ds. Wessels samen met de eerste lokale predikant: ds. Gaobo­lelwe Ngakayaja.

Op 2 mei 2010 werd ds. Rethabile Sibeko bevestigd als predikant van de kerk van Ghanzi. Een week later werd br. Derek Olebogile bevestigd als predikant van Chobokwane. Er is nog een predikant in Ghanzi: ds. Joshua Seitlheko. Hij is de mentor van de beide jonge predikanten.

Dit team van vier predi­kanten zet zich met steun uit Nederland in voor het zendingswerk van de RCB.

Bijbelvertaalwerk

In 1991 zonden wij Hessel en Coby Visser uit, samen met de kerk van Urk-Maranatha. In dienst van Wycliffe Bijbel­ver­talers werkten zij bij de Sanmensen in het westen van Botswana aan het op schrift stellen van het Naro, de lokale taal.

In 2012 werd een belang­rijke mijlpaal bereikt, toen het Nieuwe Testament gereed kwam, in een gedrukte versie en een gesproken versie (mp3). Momenteel werkt men aan de vertaling van het Oude Testament. Het zal nog geruime tijd duren voor dat werk gereed is.

In 2016 droeg Hessel Visser na meer dan vijfen­twintig jaar zijn werk als leiding­ge­vende van het Naro-vertaalteam over aan Isaac Khanx’a Saul. Hessel is nu taalcon­sulent voor een veel groter gebied in zuidelijk Afrika.

Print Friendly, PDF & Email