Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

BRA094 Werkvoorbereidings traject straatjongeren

projectomschrijving

Een betere start op de arbeids­markt voor deze ‘probleem­jon­geren’ is er bijna niet! In Brazilië komen tieners vanwege hun gezins­om­stan­dig­heden makkelijk in de prosti­tutie terecht. Velen raken ongewenst zwanger of gaan leven van diefstal of drugs­verkoop. Om dit te voorkomen startte Jeugd­centrum Jardim Colonial de cursus Ik geloof in mijn toekomst! Bevlogen docenten trainen jongeren in sociale vaardig­heden, het organi­seren van taken, compu­ter­ge­bruik, finan­cieel beheer en solli­ci­teren. Zo vergroten zij hun kans op werk en reali­seren zij hun verlangen naar een beter leven.

waarom dit project?

Dit project in de stad Castro is bestemd voor kansarme jongeren tussen de 14 en 18 jaar. Het is voor hen erg lastig de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken: drugs, crimi­na­liteit en tiener­zwan­ger­schappen liggen op de loer. Het aanbieden van de cursus vergroot de kans op een goede, vaste baan. Bovendien worden jongeren gesti­mu­leerd door te studeren.

impact

Door middel van een indivi­dueel begelei­dingsplan gaan de docenten na welke kwali­teiten de jongeren hebben en wat verbe­ter­punten zijn. Door middel van gesprekken en evalu­aties behalen de jongeren stap voor stap doelen omtrent gedrag, motivatie, activi­teiten. Ondanks dat een klein deel van de jongeren de cursus niet afmaakt of na afloop werkeloos blijft, vindt het grootste deel gelukkig een officiële, betaalde baan. Een kwart van de jongeren stroomt door naar het MBO. Werken en leren loont: het geeft een stabiele toekomst!

wat kunnen we leren? 

Inves­teren in jongeren is belangrijk. Het is kostbaar en tijdrovend maar betaalt zich uit. Welke kansen bieden wij jongeren?

Print Friendly, PDF & Email