Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's

buiten­landse kerken

taak

Het namens de kerken behar­tigen van de corres­pon­dentie met verwante kerken van gerefor­meerde belij­denis over de grenzen heen, om elkaar te bemoe­digen, te onder­steunen en te stimu­leren om in de wereld van vandaag dienstbaar te zijn met het evangelie en om als kerken samen de komst van de Koning der Kerk te verwachten.

Print Friendly, PDF & Email