Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

CAM020 Watervoorziening

projectomschrijving

Geen leven zonder water. Omdat er in de twee armste provincies van Cambodja veel te weinig regen valt, is hulp van buitenaf nodig. PNKS (Licht van Hoop) graaft daarom ieder jaar in twee dorpen samen met de bewoners een grote vijver. Dit levert drink­water op voor de mensen en hun vee. De vijver is een kweek­vijver voor vis die erg geschikt is om te eten. Met het water bevloeit men ook de akkers die rondom het dorp liggen. Een uitkomst!

waarom dit project?

In de provincies Kampong Speu en Prey Veng leeft een op de drie mensen in grote armoede door het Cambod­jaanse oorlogs­ver­leden. Er is veel corruptie en de mogelijk­heden op het platteland zijn beperkt: geen toegang tot onderwijs, infra­structuur (landmijnen), gezond­heidszorg en schoon water. Met de vijvers creëert PNKS veilig water voor dagelijks gebruik. De in de vijvers gekweekte vissen vullen bovendien de voeding van de dorps­be­woners goed aan. Daarmee gaat de levens­stan­daard omhoog en zijn mensen - ook tijdens toekom­stige droogtes - verzekerd van eten.

 

impact

Dorpe­lingen zijn gezonder door het schone drink­water en het eten van vis. Hun inkomen gaat omhoog door een groeiende veestapel en een oogst die niet meer verdroogt. Meer kinderen gaan naar school omdat ze geen water van ver meer hoeven te halen. Met voldoende veilig water in de buurt kan men ook aandacht aan hygiëne geven. Vooral ouderen en kinderen zijn daardoor minder kwetsbaar en minder vaak ziek. Daarnaast ziet de omgeving er groener uit.

wat kunnen we leren?

Geboden hulp aannemen en samen­werken kan daadwer­kelijk een verbe­tering in onze levens­om­stan­dig­heden of in die van mensen om ons heen brengen. Denk daarbij aan hen die op bijstands­niveau leven of in de schuld­hulp­ver­lening zijn geraakt. Staan wij open voor het bieden van hulp of voor anderen die ons willen helpen? 
Print Friendly, PDF & Email