Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's

CAO en trakte­menten

bijlage 48 K.O.

Rechts­po­si­tie­re­geling van niet-ambte­lijke medewerkers van deputaat­schappen als bedoeld in artikel 84 K.O. Deze regeling kan tevens dienen als richtlijn voor medewerkers in dienst van een plaat­se­lijke Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerk.

 • cao kerkelijk werkers - bijlage 48 KO

 • handreiking jaarlijks gesprek ambtelijk werk
 • predi­kant­strak­te­menten

  Ingevolge art. 4 bijlage 36 (art. 50 K.O.) vindt u hieronder het advies inzake de minimum­p­re­di­kant­strak­te­menten en overige emolu­menten voor predi­kanten.

 • predi­kant­strak­te­menten en emolu­menten 2019

 • predi­kant­strak­te­menten en emolu­menten 2018

 • bijlage 4 finan­ciële bijlage beroe­pings­brief

 • bewoners­over­een­komst
 • tegemoet­koming premie ziekte­kosten

  Voor infor­matie over dit onderwerp kunt u terecht op de pagina's van de Belas­ting­dienst.

  Print Friendly, PDF & Email