Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

cao en traktementen

bijlage 48 K.O.

Rechts­po­si­tie­re­geling van niet-ambte­lijke medewerkers van deputaat­schappen als bedoeld in artikel 84 K.O. Deze regeling kan tevens dienen als richtlijn voor medewerkers in dienst van een plaat­se­lijke Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerk.

 • cao kerkelijk werkers - bijlage 48 KO

 • handreiking jaarlijks gesprek ambtelijk werk
 • predikantstraktementen

  Ingevolge art. 4 bijlage 36 (art. 50 K.O.) vindt u hieronder het advies inzake de minimum­p­re­di­kant­strak­te­menten en overige emolu­menten voor predikanten.

 • predi­kant­strak­te­menten en emolu­menten 2022

 • predi­kant­strak­te­menten en emolu­menten 2023

 • bijlage 4 finan­ciële bijlage beroepingsbrief

 • bewoners­over­een­komst
 • tegemoetkoming premie ziektekosten

  Voor infor­matie over dit onderwerp kunt u terecht op de pagina's van de Belas­ting­dienst.

  Print Friendly, PDF & Email