Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

welkom op de pagina's van CDC Apeldoorn!

De CDC Apeldoorn wil de diaco­nieën van de classis Apeldoorn zo goed mogelijk onder­steunen en toerusten. Dit doen we o.a. door het organi­seren van toerustingsavonden.

Ook willen we het onderling contact tussen de diakenen en diaco­nieën binnen de classis Apeldoorn bevor­deren. Tijdens de toerus­tings­avonden én via de jaarlijks te houden classicale diaconale verga­dering (CDV), meestal de tweede donderdag van november. Tijdens de CDV-avond kunnen ook onder­werpen ingebracht worden waar diakenen graag wat meer over willen horen tijdens een toerus­tings­avond. De CDC gaat dan op zoek naar een spreker.

Op dit moment zijn we nog op zoek naar nieuwe leden voor de CDC.

In alles kan de CDC rekenen op onder­steuning vanuit de afdeling diaconaat van het Diensten­bureau.
Voor vragen of meer infor­matie kunt u contact met ons opnemen via cdc.apeldoorn@gmail.com

 

Print Friendly, PDF & Email