Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

De Classicale Diaconale Commissie (CDC) van de classis Den Haag wil diakenen en diaconaal betrok­kenen in de classis­ge­meenten infor­meren over diverse diaconale onderwerpen.

De CDC Den Haag organi­seert twee keer per jaar een toerus­tings­avond; in april en in september. De toerus­tings­avond in april is bedoeld voor diakenen en diaconaal belang­stel­lenden. Op de agenda van die avond staat een diaconaal/maatschappelijk thema dat we met elkaar, onder begeleiding van een deskundige, verder uitdiepen. De toerus­tings­avond in september is voor nieuwe diakenen. Die avond staat meer het ambt van diaken centraal. Door ook zittende diakenen en diaconaal medewerkers uit te nodigen proberen we tot een uitwis­seling te komen van vragen en ervaringen tussen nieuwe en ervaren diakenen. Deze avond wordt vaak begeleid door een diaconaal consulent van het Diensten­bureau van de CGK.

De classis Den Haag bestaat uit de volgende gemeenten:
Aarlan­derveen, Alphen aan den Rijn, Boskoop, Delft, Den Haag, Gouda, 's-Graven­zande, Katwijk aan Zee, Leiden, Nieuwkoop, Rijnsa­ter­woude, Rijnsburg, Scheve­ningen, Zoetermeer.

Beleidsplan
Als u geïnte­res­seerd bent, kunt u ons beleidsplan online lezen. Hierin leest u over onze opdracht/instructie, onze doelstel­lingen en ons werkplan voor dit jaar.

Onder­steuning
Via het contact­for­mulier is het mogelijk om als diaconie van de classis Den Haag onder­steuning te vragen. Ook kunt u hier tips en ideeën delen waar andere diakenen en diaconaal betrok­kenen ook wat aan kunnen hebben. Dit kan gaan over visie­vorming, maatschap­pe­lijke ontwik­ke­lingen of gewoon praktische vragen over het diaconaat in de gemeente.

Print Friendly, PDF & Email