Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

CDC

De classicale diaconale commissie (CDC) is een door de eigen classis ingestelde commissie. Zij is verant­woor­delijk voor het verzorgen van toerusting van diakenen en diaconaal betrok­kenen in de kerken binnen de classis.

toerusting

De commissie werk nauw samen met de afdeling diaconaat van het Diensten­bureau. Zo bezoekt de diaconaal consulent eens per jaar een verga­dering van de CDC. Ook verzorgt zij op verzoek van de CDC toerus­tings­avonden over diverse (acutuele) diaconale thema's.

welke classes hebben een CDC?

In de classes Amers­foort, Apeldoorn, Den Haag, Dordrecht, Groningen, Hoogeveen, Leeuwarden, Middelburg, Rotterdam, Utrecht en Zwolle is een CDC actief. In de headerfoto ziet u een deel van de CDC Den-Haag tijdens een van haar vergaderingen.

De classes Amsterdam, Haarlem, Utrecht en Zwolle hebben geen CDC.

CDC-website

Via de CDC-portal op de homepage van diaconaat bereikt u de websitepagina's van de CDC's.

Print Friendly, PDF & Email