Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

CGK en zending

Wie we zijn? De Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken in Nederland hebben een lande­lijke commissie (een ‘deputaat­schap’), kortweg ‘zending’ genoemd, die namens de kerken het eigen­lijke werk doet, samen met de plaat­se­lijke kerken.

Er wordt zendingswerk gedaan of onder­steund in Indonesië, Zuid-Afrika, Botswana, Mozam­bique, Burundi, Thailand en Siberië. Ook helpen we bij zendingswerk onder buiten­landse studenten in Nederland.

zendingsdiensten

Via het Diensten­bureau kunt u een zendings­dienst aanvragen voor een zondag­ochtend in uw gemeente. Tijdens of na deze dienst verzorgen ds. Willem van 't Spijker of ds. Jan van 't Spijker een presen­tatie over het zendingswerk.

Het Diensten­bureau levert ook materiaal om de publi­citeit en de verwerking te onder­steunen. Zo ontvangt u een flyer over de preek om uit te delen in de gemeente. En voor de kinderen is er een knutsel­werkje waarover de dominee ook iets vertelt.

Vraag een zendings­dienst en het bijbe­ho­rende materiaal aan bij Masja Prins of  0318-582362.

Print Friendly, PDF & Email