Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's

contact met de overheid

taak

De volgende taken behoren tot het taken­pakket van deputaten contact met de overheid:

  • het namens de kerken onder­houden van het contact met de overheid en het behar­tigen van debelangen van de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken;
  • het deelnemen aan het CIO, het overleg­orgaan van de kerken in overheids­aan­ge­le­gen­heden;
  • het infor­meren van de kerken over regel­geving die hen raakt;
  • het stimu­leren van kerken en kerkleden om hun roeping tegenover overheid en samen­leving serieus te nemen.

secre­taris

V.J.M. van Arkel
Kamil­lelaan 26
3925 RJ Scher­penzeel
t 033-4630266
m vvanarkel@solcon.nl

Print Friendly, PDF & Email