Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

contact met de overheid

taak

De volgende taken behoren tot het taken­pakket van deputaten contact met de overheid:

  • het namens de kerken onder­houden van het contact met de overheid en het behar­tigen van debelangen van de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken;
  • het deelnemen aan het CIO, het overleg­orgaan van de kerken in overheids­aan­ge­le­gen­heden;
  • het infor­meren van de kerken over regel­geving die hen raakt;
  • het stimu­leren van kerken en kerkleden om hun roeping tegenover overheid en samen­leving serieus te nemen.

secretaris

V.J.M. van Arkel
Kamil­lelaan 26
3925 RJ Scher­penzeel
033-4632066                   
m vvanarkel@solcon.nl

Print Friendly, PDF & Email