Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

belijdenisgeschriften en kerkorde

wij belijden

De Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken zien de Bijbel als het woord van God. In de Bijbel heeft God laten zien wat Hij belangrijk vindt. De hoofd­punten uit de Bijbel zijn samen­gevat in de drie belij­de­nis­ge­schriften. Dit zijn de Neder­landse Geloofs­be­lij­denis, de Heidel­bergse Catechismus en de Dordtse Leerregels. Deze documenten zijn allemaal geschreven in de 16e en 17e eeuw en zij zijn specifiek voor de kerken die horen bij de gerefor­meerde traditie. Daarnaast erkennen de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken de oudere belij­de­nis­ge­schriften die chris­te­lijke kerken overal ter wereld erkennen. De Aposto­lische Geloofs­be­lij­denis is daarvan de bekendste.

kerkorde

Kerkorde van de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken in Nederland. Het laatst gewijzigd en aangevuld door de generale synode Huizen/Nunspeet 2010. Buijten & Schip­per­heijn Motief Amsterdam, 2011, ISBN 978-90-6064-569-7.
U kunt een gedrukt exemplaar van de Kerkorde (incl. cd-rom) bestellen via de webwinkel van het Diensten­bureau. Een exemplaar kost €21,90.

De artikelen en bijlagen zijn het laatst gewijzigd en aangevuld door de synode van 2016-2017. De kerkorde, inclusief de wijzi­gingen, is ook (gratis) digitaal beschikbaar via de downloads:

Op de pagina kerkorde en kerkrecht kunt u meer vinden over appelprocedures.

liturgische formulieren

Vastge­steld door de generale synode van de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken in Nederland 2016/2017. Ze zijn te downloaden op www.cgk.nl/formulieren.

Print Friendly, PDF & Email
CGK dienstenbureau 0318 582375 info@cgk.nl