Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's

belij­de­nis­ge­schriften en kerkorde

wij belijden

De Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken zien de Bijbel als het woord van God. In de Bijbel heeft God laten zien wat Hij belangrijk vindt. De hoofd­punten uit de Bijbel zijn samen­gevat in de drie belij­de­nis­ge­schriften. Dit zijn de Neder­landse Geloofs­be­lij­denis, de Heidel­bergse Catechismus en de Dordtse Leerregels. Deze documenten zijn allemaal geschreven in de 16e en 17e eeuw en zij zijn specifiek voor de kerken die horen bij de gerefor­meerde traditie. Daarnaast erkennen de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken de oudere belij­de­nis­ge­schriften die chris­te­lijke kerken overal ter wereld erkennen. De Aposto­lische Geloofs­be­lij­denis is daarvan de bekendste. Download de belij­de­nis­ge­schriften hier:

kerkorde

Kerkorde van de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken in Nederland. Het laatst gewijzigd en aangevuld door de generale synode Huizen/Nunspeet 2010. Buijten & Schip­per­heijn Motief Amsterdam, 2011, ISBN 978-90-6064-569-7.
U kunt een gedrukt exemplaar van de Kerkorde (incl. cd-rom) bestellen via de webwinkel van het Diensten­bureau. Een exemplaar kost €21,90. De Kerkorde is ook (gratis) digitaal beschikbaar:

 • kerkorde 2011 artikelen
 • kerkorde 2011 bijlagen
 • De artikelen en bijlagen zijn het laatst gewijzigd en aangevuld door de synode van 2016-2017

  formu­lieren

  litur­gische formu­lieren

  Vastge­steld door de generale synode van de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken in Nederland 1968/69, 1971/72 en 1974. Afkomstig uit Litur­gische formu­lieren, Van Brummen/Buijten & Schip­per­heijn BV, zesde druk 2001, ISBN 90-6064-569-3

  litur­gische formu­lieren, proeve

  Vastge­steld door de generale synode van de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken in Nederland. De onder­staande formu­lieren vervangen niet de klassieke formu­lieren. Ze kunnen naast de klassieke formu­lieren gebruikt worden.

  Print Friendly, PDF & Email