Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's

de wekker

taak

Het deputaat­schap De Wekker heeft als taak het uitgeven van een periodiek (De Wekker) met als doel:

  • geeste­lijke leiding te geven aan het kerkelijk leven;
  • de kerkleden vanuit een harte­lijke verbon­denheid aan de Schrift en het gerefor­meerde belijden toe te rusten tot de dienst van God, mede met het oog op de vragen die spelen binnen de kerken en de samen­leving.

Bezoek de website van De Wekker: www.dewekker.com.

secre­taris

J.A. Voort­huijzen
Keulvoet 24
8266 KK Kampen
t 038-3374480
m javoorthuijzen@dewekker.com

Print Friendly, PDF & Email