Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

de wekker

taak

Het deputaat­schap De Wekker heeft als taak het uitgeven van een periodiek (De Wekker) met als doel:

  • geeste­lijke leiding te geven aan het kerkelijk leven;
  • de kerkleden vanuit een harte­lijke verbon­denheid aan de Schrift en het gerefor­meerde belijden toe te rusten tot de dienst van God, mede met het oog op de vragen die spelen binnen de kerken en de samen­leving.

Bezoek de website van De Wekker: www.dewekker.com.

secretaris

J.A. Voort­huijzen
Keulvoet 24
8266 KK Kampen
t 038-3374480
m javoorthuijzen@dewekker.com

Print Friendly, PDF & Email