Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's

De generale synode stelt lande­lijke deputaat­schappen en commissies aan. Deze vervullen voor en namens de kerken allerlei taken. Een aantal van deze taken voert het Diensten­bureau voor hen of samen met hen uit. U vindt op deze pagina's de contact­ge­gevens en meer infor­matie per deputaat­schap c.q. commissie.

Print Friendly, PDF & Email