Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

deputaten

Om de diakenen te helpen bij hun taak in de gemeente hebben onze kerken een commissie diaconaat opgericht, ook wel deputaten diaconaat genoemd. De medewerkers op het Diensten­bureau (afdeling diaconaat) staan in dienst van deputaten.

visie

Kort samen­gevat is de visie van deputaten diaconaat: kerken helpen kerken helpen … hun diaconale taak te vervullen. Wij mogen lege handen vullen. Deze gevulde handen mogen op hun beurt zich legen ten dienste van de naaste in nood. Lees meer hierover in Over diaconaat.

Lees meer over de visie van deputaten diaconaat in hun beleidsplan De ander de naaste hieronder.

 • de ander de naaste, beleid deputaten diaconaat
 • werkgroepen

  Onder deputaten diaconaat zijn een aantal werkgroepen actief:

  • Diaconaat binnenland:
   -> Ter Plaatse
  • Diaconaat in de wereld (projecten):
   -> Afrika
   -> AMEA (Azië Midden-Oosten Europa Amerika)

  samenstelling

  Er zijn zes deputaten. De eerste drie vormen het moderamen. Drie zijn naast deputaat ook voorzitter van een werkgroep. Een maakt namens deputaten deel uit van deputaten Landelijk Kerkelijk Bureau (LKB).

  • Ad Heystek, voorzitter;
  • Corine Lankhaar, secre­taris en vz AFRIKA;
  • ds. Herman Carlier, penning­meester (LKB);
  • Arjan Luijer (vz AMEA);
  • Catharina van Valen;
  • ds. Rien Mulder (Ter Plaatse).

  instructie

  Deputaten hebben van de generale synode een instructie gekregen:
  De taak van deputaten diaconaat is het onder­steunen en toerusten van de diaken zodat hij in staat is:

  • de gemeen­teleden voor te gaan, te stimu­leren en toe te rusten ‘metterdaad’ betrokken te zijn op elkaar en in het bijzonder op hen die in de knel zitten dichtbij en ver weg – het gaat dan vooral om onder­linge gemeenschap;
  • de gemeen­teleden toe te rusten ‘metterdaad’ te leven vanuit het geloof in Gods genade in Christus Jezus – het gaat dan vooral om de heiliging;
  • de gemeen­teleden voor te gaan en te stimu­leren werk te maken van onze roeping om de aarde te bouwen en bewaren – het gaat dan vooral om rentmeesterschap;
  • te bevor­deren dat het diaconaat in de eredienst de plek krijgt die het toekomt – het gaat dan vooral om het diaconaat in de liturgie of eredienst.

  secretaris

  mw. C. Lankhaar
  p/a Postbus 334
  3900 AH Veenendaal
  m diaconaat@cgk.nl

  bezoe­kadres

  Diensten­bureau CGK
  Ghandis­traat 2
  3902 KD Veenendaal
  t 0318-582367
  m diaconaat@cgk.nl

  Print Friendly, PDF & Email