Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

We willen als kerken de liefde van Christus zichtbaar maken. Dit doen we dit jaar met het steunen van de volgende projecten: 

BOT129 Peuterschool Kaikagu

Botswana - € 5.500

San-peuters worden in de landstaal voorbereid op de basis­school.
Lees meer …

BOT130 Hoop voor Sanjongeren

Botswana - € 8.500

Terug­dringen van het aantal ‘drop-outs’ onder de jeugd van Ghanzi.
Lees meer …

BRA094 Werkvoorbereidingstraject straatjongeren

Brazilië - €5.000

'Probleem­jon­geren' werken aan hun toekomst
Lees meer …

BUR154 Veilige plek voor kwetsbare kinderen 

Burundi - € 10.000

Opvang en begeleiding naar basis­school voor straat­kin­deren.
Lees meer …

CAM020 Watervoorziening
X

Cambodja - € 15.000

Voldoende veilig water voor dagelijks gebruik is levens­be­langrijk.
Lees meer…

CAM156 Dorpsontwikkeling
X

Cambodja - € 20.000

Arme Cambod­janen leren een boerderij beheren.
Lees meer…

EGY048 Naaiatelier

X
Egypte - € 7.500

Vrouwen leren een vak en verdienen als naaister de kost.
Lees meer…

EGY131 Hulp aan Soedanese vluchtelingen

Egypte - € 15.000

Medische hulp en voedsel voor duizenden vluch­te­lingen in Soedan.

Lees meer…

FRA086 Beurzen
theologiestudenten

Frankrijk - € 6.500

Het Evangelie delen met je eigen landge­noten is het verlangen van armlastige theolo­gie­stu­denten.
Lees meer…

GHA141
Lees- en schrijfonderwijs aan kinderen

Ghana- € 10.000

Moeder­taal­on­derwijs voor Dagomba-kinderen
Lees meer…

HAI138  Rehabilitatie kindslaven
X

Haïti - € 10.000

Kindslaven krijgen onderwijs en psycho­so­ciale hulp.
Lees meer…

HAI139
Onderwijs aan kansarme meisjes

Haïti- € 10.000

Schoolgeld voor kansarme meisjes.
Lees meer…

HAI155 Bouw latrines
X

Haïti - € 7.000

De armsten in de regio krijgen een toilet en leren over hygiëne.
Lees meer…

ISR040 Maaltijden kwetsbare schoolkinderen

Israël - € 15.000

In het land van melk en honing, mag geen kind met honger naar bed gaan.
Lees meer…

ISR143 Multicultureel kinderkamp

Israël - € 5.000

Israë­lische en Pales­tijnse doorbreken samen stereotype denkbeelden over elkaar tijdens een zomerkamp. 
Lees meer …

KEN152 Begeleiding hiv/aidspatiënten

Kenia - € 6.000

Contact, medische hulp, voedsel en begeleiding door lokale kerken.
Lees meer…

MOZ061 Voedselzekerheid
X

Mozam­bique - € 30.000

De lokale bevolking wordt gesti­mu­leerd om naar elkaar om te zien.
Lees meer…

NED140
Thuis in West

Nederland- € 7.500

Een ontmoe­tingsplek voor de wijk, met taaltraining, budget­beheer en huiswerk­be­ge­leiding.
Lees meer…

NED158 Assen Bloeit


Nederland - € 8.000

Kerkgebouw 'De open hof' is voor eenzame inwoners van Assen een hof geworden, een plek om te 'zijn'.
Lees meer…

NEP023 Rehabilitatie druggebruikers

Nepal - € 16.000

Kwetsbare vrouwen leren op een gezonde manier hun armoede te doorbreken.
Lees meer…

NEP157 Armoede bestrijden
X

Nepal - € 20.000

Arme inwoners van Zuid-Nepal leren op diverse manieren in hun levens­on­derhoud voorzien.
Lees meer…

NIC147 Steun en training arme koffieboeren

Nicaragua - € 10.000

Succes­volle methode helpt koffie­boeren uit de armoede.
Lees meer…

NIC148 Training kwetsbare vrouwen

Nicaragua - € 10.000

Opleiding en hulp bij het betreden van de arbeids­markt voor kansarme vrouwen.
Lees meer…

OEG146 Hulp aan weduwen, wezen en gehandicaptenX

Oeganda - € 5.000

Een duurzaam inkomen voor kwetsbare Oegan­dezen
Lees meer…

OEK084 Opvang verslaafdenX

Oekraïne - € 5.000

Mannen leren op een gezonde manier omgaan met de moeiten van het leven.
Lees meer…

OEK115 Moeder- en kindcentrum (Kiev) 

Oekraïne - € 5.000

Jonge moeders leren voorzien in de behoeften van hun kindje.
Lees meer…

OEK142
Onderdak voor moeder en kind (Vatutine)

Oekraïne- € 5.000

Schuil­plaats voor alleen­staande vrouwen met hun baby’s en kinderen.

Lees meer…

PAG122 Opvang
gehandicapten

Pales­tijns gebied - € 8.500

Gehan­di­capte kinderen krijgen thuis fysio­the­rapie.
Lees meer…

PAG128 Engelse les voor jongeren

Pales­tijns gebied - € 5.500

Wie goed Engels spreekt, heeft een voorsprong op de arbeids­markt.
Lees meer…

PAK151 Armoedeverlichting en gemeenschapsvorming

Pakistan - € 8.000

Zaaigoed en onder­steuning op het Pakis­taanse platteland.
Lees meer…

PER153 Bosbehoud en bosbescherming

Peru - € 10.000

A Rocha Peru zet zich in voor behoud en bescherming van het tropisch droge woud.
Lees meer…

SEN136 Medische missie
X

Senegal - € 10.000

Medisch personeel wordt opgeleid zodat de medische nood afneemt.
Lees meer…

SIE144 Opvang slachtoffers seksueel geweld

Sierra Leone - € 8.000

Een schuil­plaats voor seksueel mishan­delde vrouwen en meisjes.
Lees meer…

ZAM127 Training
onderwijzers

Zambia - € 5.000

Lokale vrijwil­ligers worden geschoold als onder­wijzer.
Lees meer…

ZAF052 Werkgelegenheid en hiv-voorlichting

Zuid-Afrika - € 13.000

Begeleiding bij het creëren van werk/een plek in de maatschappij en hiv/aidsvoorlichting.
Lees meer…

ZAF066 Opvang en begeleiding weeskinderen (Sun City)

Zuid-Afrika - € 11.000

Kinderen die hun ouders verloren door hiv/aids, vinden een thuis.
Lees meer…

ZAF145 Opvang en begeleiding weeskinderen (Thembalethu)

Zuid-Afrika - € 10.000

Kinderen die hun ouders verloren door hiv/aids, vinden een thuis.
Lees meer…

ZGL149 Project in een gesloten land
X

Zeer gesloten land - € 20.000

Lokale kwetsbare chris­tenen bemoe­digen via levens­stijl leraren.
Lees meer…

Projectbedrag

Het vermelde bedrag wordt jaarlijks aan het project overge­maakt. Als er meer dan dit toege­zegde bedrag is ontvangen, wordt dit overschot bestemd voor een ander project met hetzelfde thema dat onvol­doende ontvangt. Van alle projecten ontvangen deputaten een inhou­de­lijke en finan­ciële verantwoording.

lopende noodhulpprojecten

2022

noodhulp Pakistan

Een derde deel van Pakistan staat onder water. Dit heeft 30 miljoen mensen getroffen. Lees meer …

noodhulp Hoorn van Afrika

Grote droogte in de Oost-Afrika. Veel mensen sterven door voedsel­gebrek. Lees meer …

noodhulp Oekraïne

Oekraïne wordt getroffen door een wrede oorlog. Er is veel wanhoop en gebrek. Lees meer …

2021

noodhulp Haïti

Opnieuw werd Haïti opgeschrikt door een aardbeving. Lees meer …

noodhulp Tigray

Meer dan 1 miljoen ontheemden door hevig conflict. Lees meer …

noodhulp Sulawesi

Aardbeving met dodelijke slacht­offers en veel schade. Lees meer …

2020

noodhulp Beiroet

Help inwoners van Beiroet na de zware explosie. Lees meer …

noodhulp Coronacrisis

Helpen in de wereld­wijde Corona­crisis. Lees meer …

2019

noodhulp Zuidelijk Afrika

De orkaan Idai en de bijbe­ho­rende regens. Lees meer …

Print Friendly, PDF & Email