Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
Hieronder treft u onze complete lijst met projecten aan.
Jaarlijks collec­teren onze kerken voor diverse diaconale projecten, verspreid over de hele wereld.

BOT053 Peuter­school Bosele


Botswana - € 2.500

Kleuters leren de landstaal om hun kans op goed onderwijs te vergroten.
Lees meer…

BOT129 Peuter­school Kaikagu

Botswana - € 5.500

San-peuters worden in de landstaal voorbereid op de basis­school.
Lees meer …

BOT130 Een toekomst voor Sanjon­geren

Botswana - € 5.000

Terug­dringen van het aantal ‘drop-outs’ onder de jeugd van Ghanzi.
Lees meer …

BRA094 Werkvoor­be­reiding straat­jon­geren

Brazilië - € 5.000

Een betere start op de arbeids­markt voor deze jongeren is er bijna niet!
Lees meer…

CAM020 Water­voor­ziening
X

Cambodja - € 15.000

Voldoende veilig water voor dagelijks gebruik is levens­be­langrijk.
Lees meer…

EGY048 Naaiatelier

X
Egypte - € 7.500

Vrouwen leren een vak en verdienen als naaister de kost.
Lees meer…

EGY131 School voor Sudanese vluch­te­lingen

Egypte - € 5.000

De veiligheid van deze school helpt deze Soedanese kinderen omgaan met hun verleden en verdriet.

Lees meer…

FRA086 Beurzen
theolo­gie­stu­denten

Frankrijk - € 6.500

Het Evangelie delen met je eigen landge­noten is het verlangen van armlastige theolo­gie­stu­denten.
Lees meer…

HAI114  Herbe­bossing
X

Haïti - € 15.000

Bomen geven stevigheid aan de grond en dragen vruchten die geld opleveren.
Lees meer…

HAI138  Rehabi­li­tatie kindslaven
X

Haïti - € 10.000

Kindslaven krijgen onderwijs en psycho­so­ciale hulp.
Lees meer…

INE033 Herstel­ope­raties schisis­kin­deren

Indonesië - € 5.000

Geen ‘gescheurd kind’ meer zijn, maar voor vol worden aangezien.
Lees meer…

ISR040 Maaltijden kwetsbare school­kin­deren

Israël - € 15.000

In het land van melk en honing, mag geen kind met honger naar bed gaan.
Lees meer…

ISR134 Werkplek autis­tische jongeren

Israël - € 6.000

Begeleiding autis­tische kinderen aan het einde van hun school­loopbaan. 
Lees meer …

MOZ061 Voedsel­ze­kerheid
X

Mozam­bique - € 30.000

De lokale bevolking wordt gesti­mu­leerd om naar elkaar om te zien.
Lees meer…

NED132 De Poster
X

Nederland - € 875

Kerken aan de slag in de multi­cul­turele Schrij­verswijk, Veenendaal.
Lees meer…

NED133 Hoop voor vluch­te­lingen

Nederland - € 3.750

Hulp voor Arabisch sprekende vluch­te­lingen om uit hun isolement te komen.
Lees meer…

NED135 Assen Zoekt

Nederland - € 8.000

Een brug slaan tussen zorgin­stel­lingen en pastorale zorg.
Lees meer…

NEP023 Rehabi­li­tatie drugge­bruikers

Nepal - € 16.000

Kwetsbare vrouwen leren op een gezonde manier hun armoede te doorbreken.
Lees meer…

OEK080 Chris­telijk OnderwijsX

Oekraïne - € 6.000

Scholieren bereiden zich voor op een waarde­volle bijdrage aan de samen­leving.
Lees meer…

OEK084 Opvang verslaafdenX

Oekraïne - € 5.000

Mannen leren op een gezonde manier omgaan met de moeiten van het leven.
Lees meer…

OEK115 Moeder- en babycentrum

Oekraïne - € 10.000

Jonge moeders leren voorzien in de behoeften van hun kindje.
Lees meer…

PAG122 Opvang
gehan­di­capten

Pales­tijns gebied - € 8.500

Gehan­di­capte kinderen krijgen thuis fysio­the­rapie.
Lees meer…

PAG128 Engelse les voor jongeren
X

Pales­tijns gebied - € 5.000

Wie goed Engels spreekt, heeft een voorsprong op de arbeids­markt.
Lees meer…

SEN136 Medische missie
X

Senegal - € 10.000

Medisch personeel wordt opgeleid zodat de medische nood afneemt.
Lees meer…

ZAF051 Kinder­tehuis
X

Zuid-Afrika - € 7.000

Kinderen die hun ouders verloren door hiv/aids, vinden een thuis.
Lees meer…

ZAF052 Werkge­le­genheid en hivvoor­lichting

Zuid-Afrika - € 15.000

Begeleiding bij het creëren van werk/een plek in de maatschappij en hiv/aidsvoorlichting.
Lees meer…

ZAF066 Begeleiding hiv/aidsslachtoffertjes

Zuid-Afrika - € 10.000

Kinderen die hun ouders verloren door hiv/aids, vinden een thuis.
Lees meer…

ZAM127 Training
onder­wijzers

Zambia- € 5.000

Lokale vrijwil­ligers worden geschoold als onder­wijzer.
Lees meer…

noodhulp­pro­jecten

2018

noodhulp
Sulawesi

Opnieuw natuur­geweld in Indonesië.
Lees meer …

noodhulp
Lombok

Aardbe­vingen op Indone­sisch eiland.
Lees meer …

noodhulp
Papoea-Nieuw-Guinea

Aardbe­vingen troffen dit land.
Lees meer …

2017

noodhulp
Nepal

Hevige moesson­regens in Nepal.
Lees meer …

Print Friendly, PDF & Email