Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

diacoon

Diacoon wordt uitge­geven onder verant­woor­de­lijkheid van deputaten diaconaat, voor diakenen en andere diaconaal betrok­kenen. Diacoon wil op het uitge­breide diaconale terrein infomeren en toerusten en daarmee gesprek over diaconale zaken op gang brengen.

redactie

Lia van Groot­heest, Bertine Heikamp en Erjan van der Linde, Rudolf Setz.
Postbus 334, 3900 AH Veenendaal, 0318-582367, diaconaat@cgk.nl

abonnementen

Voor de eerste vijf abonne­menten is de bijdrage € 10,- per jaar, per abonnement. Voor elk extra abonnement wordt een bijdrage gevraagd van € 3,- per jaar met een maximum van € 54,-. Losse exemplaren zijn te verkrijgen voor € 2,50. U kunt uw bijdrage overmaken op NL52 INGB 000 5353 00 t.n.v. Landelijk Kerkelijk Bureau te Veenendaal o.v.v. Diacoon.

productie

buro111, Zierikzee

Print Friendly, PDF & Email