Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download

diacoon

Diacoon wordt uitge­geven onder verant­woor­de­lijkheid van deputaten diaconaat, voor diakenen en andere diaconaal betrok­kenen. Diacoon wil op het uitge­breide diaconale terrein infomeren en toerusten en daarmee gesprek over diaconale zaken op gang brengen.

redactie

Erjan van der Linde en Lia Spekschoor 
Postbus 334, 3900 AH Veenendaal, 0318-582367, diaconaat@cgk.nl

verschijning

Op dit moment verschijnt Diacoon éénmaal per jaar met een overzicht van de diaconale projecten die we dat jaar steunen - zie de button(s) op onze projec­ten­pagina. We bezinnen ons hoe we aan de thema­nummers een vervolg kunnen geven.

productie

buro111, Zierikzee

Print Friendly, PDF & Email
Henriette Bal CGK dienstenbureau 0318-582350 info@cgk.nl