Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's

diacoon

Diacoon wordt uitge­geven onder verant­woor­de­lijkheid van deputaten diaconaat, voor diakenen en andere diaconaal betrok­kenen. Diacoon wil op het uitge­breide diaconale terrein infomeren en toerusten en daarmee gesprek over diaconale zaken op gang brengen.

redactie

Lia van Groot­heest, Bertine Heikamp, Erjan van der Linde, Lilian Steensma
Postbus 334, 3900 AH Veenendaal, 0318-582367, diaconaat@cgk.nl

abonne­menten

Voor de eerste vijf abonne­menten is de bijdrage € 10,- per jaar, per abonnement. Voor elk extra abonnement wordt een bijdrage gevraagd van € 3,- per jaar met een maximum van € 54,-. Losse exemplaren zijn te verkrijgen voor € 2,50. U kunt uw bijdrage overmaken op NL52 INGB 000 5353 00 t.n.v. Landelijk Kerkelijk Bureau te Veenendaal o.v.v. Diacoon.

productie

buro111, Zierikzee

Print Friendly, PDF & Email