Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

diacoon

Diacoon werd uitge­geven onder verant­woor­de­lijkheid van deputaten diaconaat, voor diakenen en andere diaconaal betrok­kenen. Diacoon wil op het uitge­breide diaconale terrein infomeren en toerusten en daarmee gesprek over diaconale zaken op gang brengen.

verschijning

Voor 2022 is de diacoon met projec­ten­lijst vernieuwd. Er verschijnt nu elk jaar een projec­ten­ma­gazine met een overzicht van de diaconale projecten die we dat jaar steunen - zie de button(s) op onze projec­ten­pagina. Er wordt geen diacoon meer uitge­geven voor toerusting.

redactie

Erjan van der Linde, Lia Spekschoor en Marinka Valkenburg
Postbus 334, 3900 AH Veenendaal, 0318-582367, diaconaat@cgk.nl

productie

Studio Sproet

verschenen nummers

2017 nr. 4 Bijlagen

Bijlagen bij We helpen zo graag!

2017 nr. 1en2

Deel je leven - een praktische handreiking over het verbinden van jongeren en diaconaat

2016 nr. 4

 Momenten van bezinning - de Bijbel open aan het begin van een vergadering

2016 nr. 3

De ander de naaste - visie op diaconaat, de diaken en diaconale gemeente heroverwogen

2016 nr.1

Wegwijs in goededoelenland

2015 nr.4

Back to basics - terug naar het eigene van het diakenambt

2015 nr. 2

Samen sta je sterk! Over diaconale samen­werking en het diaconaal platform.

2015 nr. 1

Diaconaat in gebed - over bijbel­lezen en bidden als diaken

2014 nr.3

In goede banen - over beleid en overdracht in de diaconie

2014 nr.2

Trouw geven, eerlijk leven. Over ons geef- en leefgedrag

2014 nr. 2, bijlage

Bijlage bij Trouw geven, eerlijk leven

2014 nr. 1

Werken aan werk - hoe je werkzoekers met raad en daad terzijde staat

2013 nr. 2

Beroep en bezieling, mijn werk en ik

2013 nr. 1

Als het om de centen gaat

2012 nr. 5

Diaconaat en getui­genis in de wereld­wijde samenleving

2012 nr. 3

Werk en gezin

2012 nr. 2

Gerech­tigheid in veelvoud

2012 nr. 1

Eerlijk is eerlijk - verant­woorde omgang met de mens en Gods schepping

2011 nr. 4

Handboek voor diakenen

2011 nr. 2 

Weder­ke­righeid maakt hulpver­lening anders

Print Friendly, PDF & Email