Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download

diacoon

Diacoon wordt uitge­geven onder verant­woor­de­lijkheid van deputaten diaconaat, voor diakenen en andere diaconaal betrok­kenen. Diacoon wil op het uitge­breide diaconale terrein infomeren en toerusten en daarmee gesprek over diaconale zaken op gang brengen.

redactie

Bertine Heikamp, Erjan van der Linde, Rudolf Setz, Lia Spekschoor 
Postbus 334, 3900 AH Veenendaal, 0318-582367, diaconaat@cgk.nl

verschijning

Op dit moment verschijnt Diacoon éénmaal per jaar met een overzicht van de diaconale projecten die we dat jaar steunen - zie de button(s) op onze projec­ten­pagina. We bezinnen ons hoe we aan de thema­nummers een vervolg kunnen geven.

productie

buro111, Zierikzee

Print Friendly, PDF & Email