Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

diaconale dag 2020 verzet naar 21-11-2020

De diaconale dag ‘Bewogen in beweging’ wordt verzet naar D.V. zaterdag 21 november. Dat hebben het Diaconaal Steunpunt voor de GKv en NGK en het Diensten­bureau van de CGK besloten. De lande­lijke diaconale dag stond gepland voor zaterdag 21 maart, maar gelet op de ontwik­ke­lingen rond het corona­virus achten de organi­saties het verstan­diger om de dag door te schuiven. Overwe­gingen daarbij zijn het minima­li­seren van de risico’s op besmetting, mogelijke verspreiding via kerkbezoek daarna en het feit dat diakenen zich vaak richten op mensen met een kwetsbare gezondheid. Alle betrok­kenen worden persoonlijk geïnfor­meerd over het verzetten van de diaconale dag. Wij zien je graag op zaterdag 21 november op dezelfde locatie: ’t Atrium in Amers­foort.

 

Heb je vragen? Neem dan contact op met Rudolf Setz (r.setz@cgk.nl) of Derk Jan Poel (derkjan.poel@diaconaalsteunpunt.nl)

Bewogen in beweging. Dat is het thema van de lande­lijke diaconale dag die we op zaterdag 21 november a.s. willen houden. Het programma is gevarieerd en de workshops beloven boeiend te worden. Hoofd­spreker is André Rouvoet. De diaconale dag (voorheen diake­nendag) wordt gehouden bij het Guido de Bres in Amers­foort.

Is jouw kerk een plek waar alle aspecten van het leven liefdevol gedeeld worden, of valt er nog wel wat winst te behalen? Tijdens de lande­lijke diaconale dag willen we ontdekken wat diakenen kunnen betekenen op weg naar een kerk met hart voor iedereen. We kijken naar de diaken als verbinder die samen­werkt met pastoraal of diaconaal bezoekers, ouder­lingen en de predikant.

Kom je ook?
Dit thema gaat niet alleen de diakenen aan. Mooi dus als je deze dag bijwoont sámen met bijvoor­beeld wijkdames, bezoek­broeders, ouder­lingen en je predikant. We hebben elkaar nodig, want een kerk zonder bloeiend diaconaat is geen kerk! Komen jullie ook?

Op www.diaconaledag.nl vind je meer infor­matie over de workshops.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email