Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's

doorgeven

verschenen nummers

Op de achterkant van Doorgeven vindt u een deel van een gedicht. Lees het hele gedicht op www.cgk.nl/gedicht

 

over Doorgeven

Doorgeven is een periodiek dat wordt uitge­geven om gemeen­te­leden te infor­meren over het werk van zending, diaconaat en evange­li­satie vanuit onze kerken. Doorgeven wordt gratis verstrekt aan alle leden van onze kerken. Het blad verschijnt viermaal per jaar in een oplage van 28.000 exemplaren.

 

redac­tie­adres

Diensten­bureau CGK
Postbus 334
3900 AH VEENENDAAL
t 0318-582369
m l.vangrootheest@cgk.nl

Bankre­ke­ning­nummer voor finan­ciële onder­steuning voor het maken en verspreiden van de periodiek Doorgeven: IBAN NL87 INGB 0004 7605 72 t.n.v. CGK periodiek Doorgeven o.v.v. bijdrage.
N.B. tweemaal per jaar (nr. 2 en 4) treft u een acceptgiro voor uw vrijwillige bijdrage aan bij het blad Doorgeven.

Banre­ke­ning­nummer voor giften ter onder­steuning van het werk van zending, diaconaat en evange­li­satie: IBAN NL52 INGB 0000 5353 00 t.n.v. Landelijk Kerkelijk Bureau te Veenendaal o.v.v. het project(nummer) of deputaat­schap.

Vormgeving: DUO-ontwerp, Utrecht www.duo-ontwerp.nl.
Druk: Novente, Lunteren: www.novente.nl.

 

redac­tie­leden

Deputaten diaconaat:
Nathalie Geefs­huijsen
Erjan van der Linde

Deputaten evange­li­satie:
Jelle Nutma
Henriëtte Bal

Deputaten zending:
Gert Jan Vogel
Willem van 't Spijker

Eindre­dactie:
Lia van Groot­heest

Print Friendly, PDF & Email