Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

doorgeven

verschenen nummers

Op de achterkant van Doorgeven vindt u in sommige gevallen slechts een deel van een gedicht. Lees het hele gedicht dan op www.cgk.nl/gedicht.

 

over Doorgeven

Doorgeven is een periodiek dat wordt uitge­geven om gemeen­te­leden te infor­meren over het werk van zending, diaconaat en evange­li­satie vanuit onze kerken. Doorgeven wordt gratis verstrekt aan alle leden van onze kerken. Het blad verschijnt viermaal per jaar in een oplage van 25.000 exemplaren.

 

abonneeservice

redactieadres

Diensten­bureau CGK
Postbus 334
3900 AH VEENENDAAL
t 0318-582369 / 0318-582350 (adres­sen­beheer)
m l.vangrootheest@cgk.nl / adressenbeheer@cgk.nl 

Bankre­ke­ning­nummer voor finan­ciële onder­steuning voor het maken en verspreiden van de periodiek Doorgeven: IBAN NL87 INGB 0004 7605 72 t.n.v. CGK periodiek Doorgeven o.v.v. bijdrage.

N.B. tweemaal per jaar (nr. 2 en 4) treft u een acceptgiro voor uw vrijwillige bijdrage aan bij het blad Doorgeven.

Banre­ke­ning­nummer voor giften ter onder­steuning van het werk van zending, diaconaat en evange­li­satie: IBAN NL52 INGB 0000 5353 00 t.n.v. Landelijk Kerkelijk Bureau te Veenendaal o.v.v. het project(nummer) of deputaatschap.

Vormgeving: DUO-ontwerp, Utrecht www.duo-ontwerp.nl.
Druk: Treffend en Co, Veenendaal www.treffendenco.nl

 

redactieleden

Deputaten diaconaat:
vacature
Erjan van der Linde

Deputaten evange­li­satie:
Jelle Nutma
Arianne Frelink

Deputaten zending:
Ellen Hartog
Willem van 't Spijker

Eindre­dactie:
Lia Spekschoor

Print Friendly, PDF & Email