Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

EGY131 School voor Soedanese vluch­te­lingen

project­om­schrijving

In Cairo, de hoofdstad van Egypte, wonen duizenden Soedanese vluch­te­lingen. Onder hen zijn veel minder­jarige kinderen. Voor die vluch­te­lin­gen­kin­deren organi­seert de Angli­caanse kerk (basis)onderwijs. Soeda­nesen die al eerder naar Egypte waren gevlucht, verzorgen de lessen. En de veiligheid van school helpt de Soedanese kinderen omgaan met hun verleden en verdriet. Een goede basis voor het leren van een vak en het krijgen van een baan. Levens­be­langrijk!

waarom dit project?

In juni 2015 opende de school voor Soedanese vluch­te­lingen in Cairo haar deuren. Op de school wordt lesge­geven aan zo’n 200 Sudanese kinderen die vanwege hun leerach­ter­stand niet terecht kunnen bij het reguliere basis­on­derwijs. Het management van de school is in handen van de lokale Angli­caanse St. Michaels kerk. Deputaten geloven in de positieve invloed van onderwijs en beloofden finan­ciële steun..

impact

Tweehonderd kinderen krijgen onderwijs. De onder­wijzers komen uit de kring van Soedanese vluch­te­lingen. De school ging in juni 2015 van start. Wat de impact van dit project zal zijn, moet nog blijken. Uit ervaring kunnen we consta­teren dat goed onderwijs altijd een positieve invloed heeft op het leven van mensen.

wat kunnen we leren?

Voor de cogni­tieve en sociale ontwik­keling van kinderen is het belangrijk dat ze naar school gaan. Ook onder moeilijke omstan­dig­heden.
Print Friendly, PDF & Email