Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

EGY131 Hulp aan Soedanese vluchtelingen

projectomschrijving

In Caïro, de hoofdstad van Egypte, verblijven duizenden Soedanese vluch­te­lingen. Onder hen zijn veel kinderen. De vluch­te­lingen kunnen niet rekenen op steun van de Egyptische overheid. Als er medische zorg nodig is, ontbreken de middelen om die hulp te organi­seren. Samen met zeven kerken in Caïro maakt stichting Nijlvallei medische hulp mogelijk. Via deze lokale kerken wordt elke zondag voedsel verstrekt aan de vluch­te­lingen die geen enkel middel van bestaan hebben.

waarom dit project?

In Egypte worden vluch­te­lingen als tweede­rangs burgers beschouwd. En een zorgver­ze­kering kent men er al helemaal niet. Soeda­nezen die een bestaan willen opbouwen in Egypte zijn daarom volledig afhan­kelijk van de goodwill van anderen. Het projectteam van Nijlvallei en enkele lokale (Soedanese) kerken willen verschil maken in het leven van deze Soedanese hulpbe­hoe­venden. Ze bieden hulp aan wie geen helper heeft. Het inzetten van (para)medici brengt genezing en een verbe­terde kwaliteit van leven. Ook door het voedsel dat wekelijks wordt uitgedeeld.

impact

Door het projectteam wordt weinig tot geen onder­scheid gemaakt in verzoeken om hulp. Mentale problemen van de vluch­te­lingen bemoei­lijken het vragen om hulp. Het team kent een aantal betrouwbare artsen en heeft daarmee goede adviseurs op medisch en finan­cieel gebied. Het effect op de behan­delde vluch­te­lingen is enorm. Een (kleine) medische ingreep of de juiste medicatie maakt een groot verschil. Het verschil tussen blind zijn en zicht hebben, tussen werkeloos zijn en inkomsten hebben, tussen dood en leven. 

wat kunnen we leren?

De vluch­te­lingen en de moslim­ge­meen­schap daaromheen zien dat ‘de kerk’ helpt. Chris­tenen laten zien dat het bieden van fysieke onder­steuning alles te maken heeft met de grote Heelmeester. Hebben wij oog voor de totale mens, zowel diens geeste­lijke als licha­me­lijke gezondheid?

Print Friendly, PDF & Email