Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's

taak

De kerken achten het hun eer en plicht gezamenlijk te zorgen voor predi­kanten die door ouderdom of langdurige ziekte hun ambt niet meer kunnen uitvoeren. In kerke­lijke termen heet het dat zij met emeritaat zijn. Deze zorg geldt ook voor de weduwen en wezen van predi­kanten. Om aan de verplich­tingen te kunnen voldoen, is het deputaat­schap emeri­tikas in het leven geroepen en zijn omvang­rijke bedragen nodig. Om langdurige ziekte onder predi­kanten zoveel mogelijk te voorkomen, wordt een deel van de omslag gebruikt voor ziekte‐ en verzuim­pre­ventie van predi­kanten. Een groot deel van de omslag gaat dan ook naar het deputaat­schap emeri­tikas.

Print Friendly, PDF & Email