Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

taak

De kerken achten het hun eer en plicht gezamenlijk te zorgen voor predi­kanten die door ouderdom of langdurige ziekte hun ambt niet meer kunnen uitvoeren. In kerke­lijke termen heet het dat zij met emeritaat zijn. Deze zorg geldt ook voor de weduwen en wezen van predi­kanten. Om aan de verplich­tingen te kunnen voldoen, is het deputaat­schap emeri­tikas in het leven geroepen en zijn omvang­rijke bedragen nodig. Om langdurige ziekte onder predi­kanten zoveel mogelijk te voorkomen, wordt een deel van de omslag gebruikt voor ziekte- en verzuim­pre­ventie van predi­kanten. Een groot deel van de omslag gaat dan ook naar het deputaat­schap emeritikas.

Print Friendly, PDF & Email