Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download

eredienst

taak

Het deputaat­schap heeft de volgende taken:

  • Laten uitgeven en op de website van onze kerken plaatsen van alle litur­gische formu­lieren die tot en met 2016 door generale synoden van de CGK zijn vastge­steld (download hier de formu­lieren).
  • Voort­zetten van de studie naar de (tekstuele en muzikale) zingbaarheid van de Psalmen, in samen­spraak met o.a. jongeren en met aandacht voor nieuwe initiatieven.
  • Voort­zetten van de studie naar de mogelijkheid van het uitspreken van de groet en de zegen in de eredienst door anderen dan predikanten.

De belij­de­nis­ge­schriften staan op onze website, bij belij­denis en kerkorde.

secretaris

ds. A.A.L. Aalderink
Noarders­tas­jons­str­jitte 33
9271 CH De Westereen
t 0511-789956
m pastoraalderink@gmail.com

leden

  • ds. M. Groen (voorzitter)
  • ds. A.A.L. Aalderink (secre­taris)
  • D. Bal
  • ds. M.Bot
  • ds. C. de Jong
  • ds. J.J. Lof
  • R. Snippe
Print Friendly, PDF & Email