Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's

eredienst

taak

Het deputaat­schap heeft de volgende taken:

  • Laten uitgeven en op de website van onze kerken plaatsen van alle litur­gische formu­lieren die tot en met 2016 door generale synoden van de CGK zijn vastge­steld (zie voor bestaande formu­lieren de pagina van deputaten kerkorde en kerkrecht).
  • Voort­zetten van de studie naar de (tekstuele en muzikale) zingbaarheid van de Psalmen, in samen­spraak met o.a. jongeren en met aandacht voor nieuwe initi­a­tieven.
  • Voort­zetten van de studie naar de mogelijkheid van het uitspreken van de groet en de zegen in de eredienst door anderen dan predi­kanten.

De belij­de­nis­ge­schriften staan op onze website, bij belij­denis en kerkorde.

secre­taris

ds. M. Groen
Laan van Meerder­voort 655
2564 AB  Den Haag
t 070-3615019
m maarten.groen@kpnmail.nl

leden

  • ds. D.J.K.G. Ruiter (voorzitter);
  • ds. M. Groen (secre­taris);
  • D. Bal, ds. H. Fahner, ds. J.J. Lof en K.A. Visser;
  • ds. C.J. Droger fungeert als adviseur van het deputaat­schap.
Print Friendly, PDF & Email