Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

eredienst

taak

Het deputaat­schap heeft de volgende taken:

  • Laten uitgeven en op de website van onze kerken plaatsen van alle litur­gische formu­lieren die tot en met 2016 door generale synoden van de CGK zijn vastge­steld (download hier de formu­lieren).
  • Voort­zetten van de studie naar de (tekstuele en muzikale) zingbaarheid van de Psalmen, in samen­spraak met o.a. jongeren en met aandacht voor nieuwe initi­a­tieven.
  • Voort­zetten van de studie naar de mogelijkheid van het uitspreken van de groet en de zegen in de eredienst door anderen dan predi­kanten.

De belij­de­nis­ge­schriften staan op onze website, bij belij­denis en kerkorde.

secretaris

ds. M. Groen
Laan van Meerder­voort 655
2564 AB  Den Haag
t 070-3615019
m maarten.groen@kpnmail.nl

leden

  • ds. D.J.K.G. Ruiter (voorzitter);
  • ds. M. Groen (secre­taris);
  • D. Bal, ds. H. Fahner, ds. J.J. Lof en K.A. Visser;
  • ds. C.J. Droger fungeert als adviseur van het deputaat­schap.
Print Friendly, PDF & Email