Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

evange­li­satie

Een belangrijk aspect van het geloof in Jezus Christus is het brengen van het goede nieuws: het evange­li­seren. Maar hoe pak je dat aan? Hoe kan je als kerk het Evangelie doorgeven? Of als gemeen­telid?
Deputaten evange­li­satie willen daarbij adviseren en onder­steunen. Daarvoor werken er op het Diensten­bureau in Veenendaal twee consu­lenten, een pr/communicatiemedewerker en een teamon­der­steuner. Vanuit het vakgebied missi­o­logie aan de TUA is een adviseur / begeleider missi­onair leertraject betrokken.

Petra de Jong-Heins

evange­li­sa­tie­con­sulent

t 06-16164078
m p.dejong@cgk.nl

Peter Visser

evange­li­sa­tie­con­sulent

t 06-83591171
m p.visser@cgk.nl

Jan van 't Spijker

adviseur | begeleider missi­onair leertraject

m jvantspijker@tua.nl

Henriëtte Bal-Dieleman

pr / commu­ni­catie

t 0318-582375
m h.bal@cgk.nl

Ruth Brouwer

teamon­der­steuner

t 0318-582364
m r.brouwer@cgk.nl

deputaten evange­li­satie

Doel van gemeente‐zijn is de verkon­diging van Gods grote daden. Deputaten evange­li­satie hebben het verlangen dat alle kerken leven uit de diepe overtuiging dat God hen roept missi­onair te zijn in hun omgeving en daar in hun denken en handelen prioriteit aan geven. Daarom bieden wij vanuit de bijdrage per lid toerusting, advies en onder­steuning vanuit het missi­o­naire team op het Diensten­bureau. Zodat de kerken de Grote Opdracht van Christus zo goed mogelijk mogen vervullen en nieuwe mensen Christus mogen leren kennen!

secre­taris

Drs. L.B.C. Boot
Postbus 334
3900 AH Veenendaal
t 0318-541598
m evangelisatie@cgk.nl

bezoe­kadres

Diensten­bureau CGK
Ghandis­traat 2
3902 KD Veenendaal
t 0318-582374
m evangelisatie@cgk.nl

Print Friendly, PDF & Email