Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

evangelisatie

Doel van gemeente-zijn is de verkon­diging van Gods grote daden. Deputaten evange­li­satie hebben het verlangen dat alle kerken leven uit de diepe overtuiging dat God hen roept missi­onair te zijn in hun omgeving en daar in hun denken en handelen prioriteit aan geven. Daarom bieden wij vanuit de bijdrage per lid toerusting, advies en onder­steuning vanuit het missi­o­naire team op het Diensten­bureau. Zodat de kerken de Grote Opdracht van Christus zo goed mogelijk mogen vervullen en nieuwe mensen Christus mogen leren kennen!

Een belangrijk aspect van het geloof in Jezus Christus is het brengen van het goede nieuws: het evange­li­seren. Maar hoe pak je dat aan? Hoe kan je als kerk het Evangelie doorgeven? Of als gemeen­telid?
Deputaten evange­li­satie willen daarbij adviseren en onder­steunen. Dit team staat voor u klaar:

nieuwsbrief

Elke maand CGK Missi­onair in uw mailbox ontvangen? Neem hier een abonnement.

jaarverslag 2021-2022

Wat deed deputaten evange­li­satie in het afgelopen jaar? Lees het in dit jaarverslag.

Gods missie is meer dan evangelisatie alleen

Gratis download: interview met missi­onair consulent Petra de Jong-Heins

Peter Visser

missi­onair consulent

t 06-83591171
m p.visser@cgk.nl

Petra de Jong-Heins

missi­onair consulent

t 06-16164078
m p.dejong@cgk.nl

Jelle Nutma

missi­onair consulent (1 dag per week vrijge­steld door CGK Drachten)

t 06-25172346
m j.nutma@cgk.nl

ook betrokken bij het missionaire werk:

Jan van 't Spijker

adviseur / docent missi­o­logie en evange­listiek aan de TUA

secretaris

ds. Joan Bonhof
Postbus 334
3900 AH Veenendaal
t 0318-541598
m evangelisatie@cgk.nl

bezoekadres

Diensten­bureau CGK
Ghandis­traat 2
3902 KD Veenendaal
t 0318-582364
m evangelisatie@cgk.nl

Print Friendly, PDF & Email