Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's

evange­li­satie

Een belangrijk aspect van het geloof in Jezus Christus is het brengen van het goede nieuws: het evange­li­seren. Maar hoe pak je dat aan? Hoe kan je als kerk het Evangelie doorgeven? Of als gemeen­telid?
Deputaten evange­li­satie willen daarbij adviseren en onder­steunen. Daarvoor werken er op het Diensten­bureau in Veenendaal twee consu­lenten, een pr/communicatiemedewerker en een teamon­der­steuner. Vanuit het vakgebied missi­o­logie aan de TUA is een adviseur / begeleider missi­onair leertraject betrokken.

Petra de Jong-Heins

evange­li­sa­tie­con­sulent

t 06-16164078
m p.dejong@cgk.nl

Peter Visser

evange­li­sa­tie­con­sulent

t 06-83591171
m p.visser@cgk.nl

Jan van 't Spijker

adviseur | begeleider missi­onair leertraject

m jvantspijker@tua.nl

Henriëtte Bal-Dieleman

pr / commu­ni­catie

t 0318-582375
m h.bal@cgk.nl

Ruth Brouwer

teamon­der­steuner

t 0318-582364
m r.brouwer@cgk.nl

deputaten evange­li­satie

Doel van gemeente‐zijn is de verkon­diging van Gods grote daden. Deputaten evange­li­satie hebben het verlangen dat alle kerken leven uit de diepe overtuiging dat God hen roept missi­onair te zijn in hun omgeving en daar in hun denken en handelen prioriteit aan geven. Daarom bieden wij vanuit de bijdrage per lid toerusting, advies en onder­steuning vanuit het missi­o­naire team op het Diensten­bureau. Zodat de kerken de Grote Opdracht van Christus zo goed mogelijk mogen vervullen en nieuwe mensen Christus mogen leren kennen!

secre­taris

Drs. L.B.C. Boot
Postbus 334
3900 AH Veenendaal
t 0318-541598
m evangelisatie@cgk.nl

bezoe­kadres

Diensten­bureau CGK
Ghandis­traat 2
3902 KD Veenendaal
t 0318-582374
m evangelisatie@cgk.nl

Print Friendly, PDF & Email