Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

financiële steun

Als diaken krijgt u ongetwijfeld te maken met situaties van finan­ciële steun­ver­lening. Het vinden van een goede werkwijze is niet altijd eenvoudig. Hoe kunt u op barmhartige en verant­woorde wijze steun bieden bij finan­ciële problemen?

wij helpen u een handje

Samen met het Diaconaal Steunpunt (inmiddels onderdeel van Kerkpunt) hebben wij een brochure opgesteld om u hierbij te helpen: Als het om de centen gaat

Naast de brochure wijzen we u ook graag op onder­staande downloads:

 • handreiking finan­ciële ondersteuning
 •  Door het beant­woorden van enkele vragen krijgt u zicht op welke steun wenselijk is in een concreet geval.
 • overeen­komst diaconale lening
 •  Als u besluit een lening te verstrekken, is het aan te raden daarvoor een overeen­komst op te stellen.

  financieel kwetsbaar

  Het herkennen van mensen met finan­ciële problemen is niet eenvoudig. Het vraagt kennis, ervaring en fijnge­voe­ligheid. Ieders persoon­lijke situatie is per definitie verschillend. En wie wil nu door een ander als kwetsbaar worden aange­merkt? Voorzich­tigheid, respect en een luisterend oor zijn geboden. Toch zijn bepaalde mensen gemiddeld finan­cieel kwets­baarder dan anderen. Wij hebben voor u een overzicht van kwetsbare groepen opgesteld. En een lijst met vragen die u hen kunt stellen. Bekijk hiervoor onder­staande download.

 • finan­cieel kwetsbare groepen
 • lees verder …

  Lees meer op de webiste van Kerkpunt onder Steun bij finan­ciële problemen.
  Kijk ook op:

  Print Friendly, PDF & Email