Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

taak

De taak van deputaten finan­ciële zaken omvat:

  • het infor­meren en adviseren van synoden en hun deputaat­schappen over finan­ciële zaken en hun finan­ciële verant­woor­dingen te laten contro­leren;
  • het finan­cieel adviseren van kerken en classes.

Deze pagina wordt u aange­boden door deputaten finan­ciële zaken.

samenstelling

voorzitter

A. van Veenhuisen
Havikstraat 42
3882 JH Putten
m abvanveenhuisen@gmail.com

secretaris

drs M. Hoefnagel RA
Zandplaat 23
8321 LM Urk
m secr.dfz@cgk.nl

leden

drs. O.H. Bouwman RA
Bonken­ha­vestraat 17
8043 TB  Zwolle
m okkeharm@aje-interim.nl

C.J. Bijde­vaate AA
Park Ooster­spaarn 46
2036 MB  Haarlem
m Chris.Bijdevaate@planet.nl

 

A.W. Donker
Kamille 26
8252 CA  Dronten
m erna@donker.info

 

G.A. Werkman RA
Arnhem­seweg 343
7333 NG Apeldoorn
m info@gewe.biz

 

taakverdeling

kas: behan­delaar:
Buiten­landse zending drs. G.A. Werkman RA
De Wekker A.W. Donker
Diaconaat C.H. Bijde­vaate AA
Emeri­tikas drs. O.H. Bouwman RA
Evange­li­satie A. van Veenhuisen
Geeste­lijke verzorging varenden C.H. Bijde­vaate AA
Jaarboek A.W. Donker
Kerk en Israël A. van Veenhuisen
Kerkjeugd en onderwijs A.W. Donker
Landelijk Kerkelijk Bureau C.H. Bijde­vaate AA
Onder­linge bijstand en advies drs. O.H. Bouwman RA
Pastoraat in de gezond­heidszorg drs. G.A. Werkman RA
Quaestor generale synode drs. M. Hoefnagel RA
Studie- en stimu­le­rings­fonds drs. G.A. Werkman RA
Theolo­gische Univer­siteit Apeldoorn drs. G.A. Werkman RA
Traktementen/emolumenten predi­kanten A.W. Donker en drs. M. Hoefnagel RA
Print Friendly, PDF & Email