Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's

taak

De taak van deputaten finan­ciële zaken omvat:

  • het infor­meren en adviseren van synoden en hun deputaat­schappen over finan­ciële zaken en hun finan­ciële verant­woor­dingen te laten contro­leren;
  • het finan­cieel adviseren van kerken en classes.

samen­stelling

voorzitter

A. van Veenhuisen
Havikstraat 42
3882 JH Putten
m abvanveenhuisen@gmail.com

secre­taris

drs M. Hoefnagel RA
Zandplaat 23
8321 LM Urk
m secr.dfz@cgk.nl

leden

drs. O.H. Bouwman RA
Bonken­ha­vestraat 17
8043 TB  Zwolle
m okkeharm@aje-interim.nl

C.J. Bijde­vaate AA
Park Ooster­spaarn 46
2036 MB  Haarlem
m Chris.Bijdevaate@planet.nl

 

A.W. Donker
Kamille 26
8252 CA  Dronten
m erna@donker.info

 

G.A. Werkman RA
Arnhem­seweg 343
7333 NG Apeldoorn
m info@gewe.biz

 

taakver­deling

kas: behan­delaar:
Buiten­landse zending drs. G.A. Werkman RA
De Wekker A.W. Donker
Diaconaat C.H. Bijde­vaate AA
Emeri­tikas drs. O.H. Bouwman RA
Evange­li­satie A. van Veenhuisen
Geeste­lijke verzorging varenden C.H. Bijde­vaate AA
Jaarboek A.W. Donker
Kerk en Israël A. van Veenhuisen
Kerkjeugd en onderwijs A.W. Donker
Landelijk Kerkelijk Bureau C.H. Bijde­vaate AA
Onder­linge bijstand en advies drs. O.H. Bouwman RA
Pastoraat in de gezond­heidszorg drs. G.A. Werkman RA
Quaestor generale synode drs. M. Hoefnagel RA
Studie- en stimu­le­rings­fonds drs. G.A. Werkman RA
Theolo­gische Univer­siteit Apeldoorn drs. G.A. Werkman RA
Traktementen/emolumenten predi­kanten A.W. Donker en drs. M. Hoefnagel RA
Print Friendly, PDF & Email