Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

taak

De taak van deputaten finan­ciële zaken omvat:

  • het infor­meren en adviseren van synoden en hun deputaat­schappen over finan­ciële zaken en hun finan­ciële verant­woor­dingen te laten controleren;
  • het finan­cieel adviseren van kerken en classes.

Deze pagina wordt u aange­boden door deputaten finan­ciële zaken.

samenstelling

voorzitter

drs. O.H. Bouwman RA
contact­persoon algemeen en coördi­natie
Bonken­ha­vestraat 17
8043 TB Zwolle
m okkeharm@aje-interim.nl

secretaris

Mr. Peter Raven RVGME
contact­persoon secre­ta­riaat en juridische zaken
Het Hoge Holt 9
7909 BE Hoogeveen
tel: 06-53877767
m secr.dfz@cgk.nl

leden

drs. M. Hoefnagel RA
contact­persoon fiscale zaken
Zandplaat 23
8321 LM Urk
m m.hoefnagel@profinis.nl

M. Wolters AA
contact­persoon accoun­tancy
Zijde­vlinder 119
3863 HR Nijkerk
m markwolters75@gmail.com

 

A.W. Donker
contact­persoon personale zaken en bouwzaken
Kamille 26
8252 CA  Dronten
m erna@donker.info

 

deputaat tot vervanging is gevonden:
A. van Veenhuisen
Havikstraat 42
3882 JH Putten
abvanveenhuisen@gmail.com

 

taakverdeling

kas: behan­delaar:
Buiten­landse zending A. van Veenhuisen
De Wekker A.W. Donker
Diaconaat drs. M. Hoefnagel RA
Emeri­tikas M. Wolters
Evange­li­satie A. van Veenhuisen
Geeste­lijke verzorging varenden A.W. Donker
Jaarboek A.W. Donker
Kerk en Israël A. van Veenhuisen
Kerkjeugd en onderwijs A.W. Donker
Landelijk Kerkelijk Bureau mr. P. Raven
Onder­linge bijstand en advies drs. O.H. Bouwman RA
Pastoraat in de gezondheidszorg drs. M. Hoefnagel RA
Quaestor generale synode drs. M. Hoefnagel RA
Studie- en stimuleringsfonds M. Wolters
Theolo­gische Univer­siteit Apeldoorn M. Wolters
Traktementen/emolumenten predi­kanten A.W. Donker en drs. M. Hoefnagel RA
Print Friendly, PDF & Email