Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

FRA086 Beurzen theologiestudenten

projectomschrijving

Hét Goede Nieuws delen met landge­noten is het verlangen van armlastige theolo­gie­stu­denten. De Faculté Jean Calvin (FJC) in Frankrijk is een van de slechts drie refor­ma­to­rische theolo­gische facul­teiten voor het wereld­wijde Franse taalgebied. Een aantal studenten, voorna­melijk afkomstig uit Afrikaanse landen, kan de eigen theolo­gie­studie niet betalen. De facul­teitsraad wil hen helpen met een beurs, mits er geld voor is. FJC ontvangt geen overheids­sub­sidie. Helpt u mee? 

waarom dit project?

Dit project wil arme, maar capabele en gemoti­veerde studenten helpen zich op een verant­woorde manier voor te bereiden op hun toekom­stige taak als voorganger, missi­onair werker of pastoraal medewerker in Frans­talig gebied. Daarom verwacht het FJC dat de onder­steunde studenten zelf ook actief bijdragen aan de finan­ciering van hun studie door middel van bijbaantjes of bijdragen van hun familie of kerke­lijke gemeente. FJC selec­teert deze studenten zorgvuldig, zo blijft het risico op voortijdig afhaken laag.

 

impact

Vier tot vijf studenten zijn met onze bijdrage in staat hun studie theologie te volgen. Aan het eind van het colle­gejaar 2015-2016 zijn vier studenten geslaagd. Ze zijn klaar­ge­stoomd om op hun plek te dienen in Gods Koninkrijk.

wat kunnen we leren?

Een lange-termijn-inves­tering zoals het beschikbaar stellen van een studie­beurs levert niet snel en zichtbaar iets op. Maar als we geduld hebben, zien we hoe de gemeente van Christus kan groeien op plekken waar wij het niet verwachten. 
Print Friendly, PDF & Email