Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

taak

De taken van het deputaat­schap geeste­lijke verzorging van de militairen zijn:

  • het in nauwe samen­werking met andere kerken behar­tigen van de pastorale begeleiding van militairen en veteranen;
  • het onder­houden van contact met de leger­pre­di­kanten;
  • het beleggen van thuis­fron­t­avonden en confe­renties;
  • het op overheids­niveau meespreken over de geeste­lijke verzorging van militairen en veteranen.

secre­taris

H.J. van Vulpen
Admiraal van Gentstraat 65
3572 XJ Utrecht
t 06-29310902
m hcjvanvulpen@hotmail.nl

samen­stelling deputaat­schap

Voorzitter: drs. H. de Bruijne
Secre­taris: dhr. H.C.J. van Vulpen
Penning­meester: dhr. A. van Klaar­bergen
Lid: dhr. A.J. van Limbeek

Dienst Protes­tantse Geeste­lijke Verzorging bij de Krijgs­macht

Deze gegevens zijn te gebruiken voor het opvragen van kerkdiensten en bijeen­komsten in het buitenland.

Bureau Hoofd­krijgs­macht­pre­dikant
Frede­rik­ka­zerne geb. 110
MPC 58A
Postbus 90701
2509 LS Den Haag
t: 070-3166783 of 070-3166788
Print Friendly, PDF & Email