Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's

taak

De taken van het deputaat­schap geeste­lijke verzorging van de militairen zijn:

  • het in nauwe samen­werking met andere kerken behar­tigen van de pastorale begeleiding van militairen en veteranen;
  • het onder­houden van contact met de leger­pre­di­kanten;
  • het beleggen van thuis­fron­t­avonden en confe­renties;
  • het op overheids­niveau meespreken over de geeste­lijke verzorging van militairen en veteranen.

secre­taris

H.J. van Vulpen
Marco­ni­straat 8
3553 RS Utrecht
t 06-29310902
m hcjvanvulpen@hotmail.nl

samen­stelling deputaat­schap

Voorzitter: dhr. L.G. Boogerd
Secre­taris: dhr. H.C.J. van Vulpen
Penning­meester: dhr. A. van Klaar­bergen
Lid: drs. H. de Bruijne

Dienst Protes­tantse Geeste­lijke Verzorging bij de Krijgs­macht

Deze gegevens zijn te gebruiken voor het opvragen van kerkdiensten en bijeen­komsten in het buitenland.

Bureau Hoofd­krijgs­macht­pre­dikant
Frede­rik­ka­zerne geb. 110
MPC 58A
Postbus 90701
2509 LS Den Haag
t: 070-3166783 of 070-3166788

Print Friendly, PDF & Email