Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

bericht van het moderamen

Op donderdag 28 januari hoopt de generale synode van de Chris­te­lijke Gerefor­meerde kerken opnieuw online te verga­deren. De verga­dering is vanaf 9.30 uur te volgen via de livestream van de CGK.

vergaderschema synode 2019/2020

 

13 juni 2019 bidstond
14 juni 2019 opening
29 september 2019 verga­derdag
agenda
4 oktober 2019 bezin­nings­bij­een­komst
12-15 november 2019 1e verga­derweek
agenda
28-31 januari 2020 2e verga­derweek
agenda
29 september,
24 en 26 november 2020
3e verga­derweek
agenda
28 januari 2021

agenda

 

 

 

De roepende kerken zijn Dordrecht-Centrum en Dordrecht-Zuid samen.

videobeelden

U kunt de opnamen van de eerdere bespre­kingen ook bekijken, want de livestream­op­namen blijven beschikbaar op www.cgk.nl/live. De opnamen van de bijeen­komsten van 24 en 26 november zijn ook via de livestream te volgen.

bidstond en opening

De bidstond werd gehouden op donder­dag­avond 13 juni in de Grote Kerk, Lange Gelder­sekade 2, 3311 CJ Dordrecht.

Deze dienst werd geleid door de preses van de GS 2016, ds. P.D.J. Buijs.

De opening van de GS vond plaats op vrijdag 14 juni om 10.00 uur in de Chr. Ger. Kerk Dordrecht-C, Singel 192 (hoek Dubbel­dam­seweg), 3311 LW te Dordrecht.
De openings­ver­ga­dering werd geleid door ds. G.J.H. Vogel en ds. A. van der Zwan.

(De vervolg­ver­ga­de­ringen vinden plaats in Nunspeet)

moderamen

praeses ds. J.G. Schenau
scriba 1 ds. L.A. den Butter
scriba 2 ds. S.P. Roosendaal
assessor ds. P.D.J. Buijs
Print Friendly, PDF & Email