Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

bericht van het moderamen

30 juni 2020

Het moderamen van de generale synode van onze kerken deelt mee dat een volgende synodeweek gepland staat voor DV 29 september tot en met 2 oktober. Met de regelings­com­missie van de synode is bekeken of op een verant­woorde manier op de huidige locatie, de Oenen­burgkerk in Nunspeet, vergaderd kan worden.
Met de nodige aanpas­singen en met inacht­neming van de voorschriften van het RIVM blijkt dat mogelijk te zijn.

vergaderschema synode 2019

13 juni 2019 bidstond
14 juni 2019 opening
4 oktober 2019 bezin­nings­bij­een­komst
12-15 november 2019 1e verga­derweek
agenda
28-31 januari 2020 2e verga­derweek
agenda
29 september – 2 oktober
3e verga­derweek
concept-agenda
24 – 27 november
4e verga­derweek

 

De roepende kerken zijn Dordrecht-Centrum en Dordrecht-Zuid samen.

livestream

U kunt de opnamen van de bespre­kingen bekijken, want de livestream­op­namen blijven beschikbaar op www.cgk.nl/live.

bidstond en opening

De bidstond werd gehouden op donder­dag­avond 13 juni in de Grote Kerk, Lange Gelder­sekade 2, 3311 CJ Dordrecht.

Deze dienst werd geleid door de preses van de GS 2016, ds. P.D.J. Buijs.

De opening van de GS vond plaats op vrijdag 14 juni om 10.00 uur in de Chr. Ger. Kerk Dordrecht-C, Singel 192 (hoek Dubbel­dam­seweg), 3311 LW te Dordrecht.
De openings­ver­ga­dering werd geleid door ds. G.J.H. Vogel en ds. A. van der Zwan.

(De vervolg­ver­ga­de­ringen vinden plaats in de Oenen­burgkerk, Vlierweg 79, 8072 EV Nunspeet)

moderamen

praeses ds. J.G. Schenau
scriba 1 ds. L.A. den Butter
scriba 2 ds. S.P. Roosendaal
assessor ds. P.D.J. Buijs
Print Friendly, PDF & Email