Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

bericht van het moderamen

25 september 2020

Na inten­sieve overweging heeft het moderamen van de generale synode besloten de derde verga­derweek te beperken tot één dag, DV dinsdag 29 september. Lees meer.

vergaderschema synode 2019

13 juni 2019 bidstond
14 juni 2019 opening
4 oktober 2019 bezin­nings­bij­een­komst
12-15 november 2019 1e verga­derweek
agenda
28-31 januari 2020 2e verga­derweek
agenda
29 september
verga­derdag
agenda
24 – 27 november
4e verga­derweek

 

De roepende kerken zijn Dordrecht-Centrum en Dordrecht-Zuid samen.

videobeelden

U kunt de opnamen van de bespre­kingen in week 1 en 2 bekijken, want de livestream­op­namen blijven beschikbaar op www.cgk.nl/live. De opname van de bijeen­komst van dinsdag 29 september zal ook via de livestream te volgen zijn.

bidstond en opening

De bidstond werd gehouden op donder­dag­avond 13 juni in de Grote Kerk, Lange Gelder­sekade 2, 3311 CJ Dordrecht.

Deze dienst werd geleid door de preses van de GS 2016, ds. P.D.J. Buijs.

De opening van de GS vond plaats op vrijdag 14 juni om 10.00 uur in de Chr. Ger. Kerk Dordrecht-C, Singel 192 (hoek Dubbel­dam­seweg), 3311 LW te Dordrecht.
De openings­ver­ga­dering werd geleid door ds. G.J.H. Vogel en ds. A. van der Zwan.

(De vervolg­ver­ga­de­ringen vinden plaats in Nunspeet)

moderamen

praeses ds. J.G. Schenau
scriba 1 ds. L.A. den Butter
scriba 2 ds. S.P. Roosendaal
assessor ds. P.D.J. Buijs
Print Friendly, PDF & Email