Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download

De synode van 2019 is in 2021 provi­so­risch gesloten. De afgevaar­digden hopen elkaar in 2022 weer te ontmoeten rond de onder­werpen 'vrouw en ambt' en 'kerke­lijke eenheid'.

vergaderschema synode 2019/2020 (/2021)

 

13 juni 2019 bidstond
14 juni 2019 opening
29 september 2019 verga­derdag
agenda
4 oktober 2019 bezin­nings­bij­een­komst
12-15 november 2019 1e verga­derweek
agenda
28-31 januari 2020 2e verga­derweek
agenda
29 september,
24 en 26 november 2020
3e verga­derweek
agenda

28 januari 2021

agenda

16 maart 2021

avond­ver­ga­dering

8 juni 2021 

agenda

 

 

 

De roepende kerken zijn Dordrecht-Centrum en Dordrecht-Zuid samen.

videobeelden

U kunt de opnamen van de eerdere bespre­kingen ook bekijken, want de livestream­op­namen blijven beschikbaar op www.cgk.nl/live. Dit geldt ook voor de opnamen van de online bijeenkomsten.

bidstond en opening

De bidstond werd gehouden op 13 juni 2019 gehouden in de Grote Kerk van Dordrecht. Deze dienst werd geleid door de preses van de generale synode 2016, ds. P.D.J. Buijs.

De openings­ver­ga­dering werd geleid door ds. G.J.H. Vogel en ds. A. van der Zwan, op 14 juni 2019 in de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerk Dordrecht-Centrum.

(De vervolg­ver­ga­de­ringen vinden plaats in Nunspeet en worden sinds eind 2020 online gehouden).

moderamen
praeses ds. J.G. Schenau
scriba 1 ds. L.A. den Butter
scriba 2 ds. S.P. Roosendaal
assessor ds. P.D.J. Buijs
Print Friendly, PDF & Email