Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

goede doelen

over de Goededoelenlijst

Op de Goede­doe­len­lijst staan organi­saties die door deputaten diaconaat positief beoor­deeld zijn en waarvan zij menen dat deze door de kerken gesteund kunnen worden. Als een gemeente wil collec­teren voor een organi­satie uit de Goede­doe­len­lijst moet de opbrengst van die collecte recht­streeks naar de betref­fende organi­satie worden overge­maakt. Ook voor pr-materiaal kunt u contact opnemen met de organi­saties zelf. 
 • handreiking beoor­deling goede doelen
 • goededoelenlijst

  Arab Vision, Groningen: www.arabvision.org/nl/
  Bejaar­denhuis Badeni (CGK Aalten), www.cgkaalten.nl
  Dorcas, Andijk: www.dorcas.nl
  De Haven, Den-Haag: www.stichtingdehaven.nl
  De Herberg, Oosterbeek: www.pdcdeherberg.nl
  Gevan­ge­nenzorg Nederland: www.gevangenenzorg.nl
  Gipsy Mission: www.gipsymission.nl
  Het Passion, Hummelo: www.hetpassion.nl
  Hulp in Praktijk (HiP): www.stichtinghip.nl
  Hospice Kuria, Amsterdam: www.kuria.nl
  House of Hope, Rotterdam: www.houseofhope.nl
  Hulp Oost-Europa: www.hulpoosteuropa.nl
  Kom over en help: www.komoverenhelp.nl
  Medair: www.medair.org
  Stichting de Onder­grondse Kerk (SDOK): www.sdok.nl
  Teach: www.stichtingteach.nl (giften o.v.v.
  Zondags­school­ma­te­riaal Nepal)
  Tear:www.tear.nl
  The Art of Charity, Apeldoorn: www.helpmalawi.nl

  Print Friendly, PDF & Email
  CGK dienstenbureau 0318 582375 info@cgk.nl