Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's

goede doelen

over de Goede­doe­len­lijst

Op de Goede­doe­len­lijst staan organi­saties die door deputaten diaconaat positief beoor­deeld zijn en waarvan zij menen dat deze door de kerken gesteund kunnen worden.

Als een gemeente wil collec­teren voor een organi­satie uit de Goede­doe­len­lijst moet de opbrengst van die collecte recht­streeks naar de betref­fende organi­satie worden overge­maakt. Ook voor pr-materiaal kunt u contact opnemen met de organi­saties zelf.

 • handreiking beoor­deling goede doelen
 • goede­doe­len­lijst

  Arab Vision, Groningen: www.arabvision.org/nl
  Bejaar­denhuis Badeni (CGK Aalten), www.cgkaalten.nl
  Dorcas, Andijk: www.dorcas.nl
  De Haven, Den-Haag: www.stichtingdehaven.nl
  De Herberg, Oosterbeek: www.pdcdeherberg.nl
  Gevan­ge­nenzorg: www.gevangenenzorg.nl
  Gipsy Mission: www.gipsymission.nl
  Het Passion, Hummelo: www.hetpassion.nl
  HiP (Hulp in Praktijk): www.stichtinghip.nl
  Hospice Kuria, Amsterdam: www.kuria.nl
  Hulp Oost-Europa: www.hulpoosteuropa.nl
  Kom over en help: www.komoverenhelp.nl
  Medair: www.medair.org
  SDOK: www.sdok.nl
  Teach: www.stichting-teach.nl  (giften o.v.v.
  Zondags­school­ma­te­riaal Nepal)
  Tear: www.tear.nl

  Print Friendly, PDF & Email