Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

HAI138 Rehabilitatie kindslaven

projectomschrijving

Was Haïti rond 1800 een van de eerste landen die slavernij afschafte, vandaag de dag werken zo’n 300.000 kinderen als slaaf in het huishouden van hun gastouders. Restavek Freedom zet zich in om 'restaveks' naar school te laten gaan en biedt hun psycho­so­ciale hulp. Gastouders worden bewust gemaakt van hun verant­woor­de­lijkheid: uitbuiting en/of uitsluiting van school wordt niet geaccep­teerd. Ieder kind heeft recht op onderwijs en een veilige omgeving! Deputaten werken in dit project samen met Woord en Daad.

waarom dit project

Veel kinderen in Haïti kunnen of mogen niet thuis blijven wonen, bijvoor­beeld door armoede. Ze worden door een bemid­delaar voor lange tijd bij een gastgezin onder­ge­bracht. Daar krijgen ze kost en inwoning. In ruil daarvoor moet het kind meewerken in de huishouding. De ouders weten vaak niet precies waar hun kind verblijft, terwijl het kind in een eenzame en kwetsbare positie terechtkomt.

impact

Elk kind in het programma van Restavek Freedom krijgt versneld onderwijs. Dat stelt hem of haar zoveel mogelijk in staat om toch mee te komen in de maatschappij. Ook krijgt het kind begeleiding van een maatschap­pelijk werker. Deze hulp is onmisbaar in het opbouwen van zelfver­trouwen en zelfbe­wustzijn. Daarnaast waarborgt deze begeleider een veilige thuis­si­tuatie voor het kind, die meestal bij zijn/haar gastgezin blijft wonen. Restavek Freedom zet verder ook in op bewust­wording van onder andere kerkleiders om restaveks met naasten­liefde te behan­delen. De organi­satie geeft voorlichting, doet aan preventie op scholen en lobbyt via Woord en Daad bij de overheid.

bezoek

Een medewerker van Woord en Daad deelde met ons een verslag van haar bezoek aan dit project. Zij ging in gesprek met een paar van de meisjes die in het opvanghuis van Restavek Freedom worden opgevangen. Lees haar inspi­re­rende verslag …

 

wat kunnen we leren?

De praktijk rond restaveks is sociaal breed geaccep­teerd in Haïti. Restavek Freedom doorbreekt het huidige gedach­tegoed met de Bijbelse boodschap van liefde en gerech­tigheid. Durven wij op te komen voor onder­drukten? Durven wij tegen de geves­tigde orde in te gaan? Maar ook: grijpen wij in als kinderen in de knel komen? 

ervaringsverhalen

filmpje
Bekijk (alleen of samen als gemeente) dit vijf minuten durende filmpje met een aangrijpend ervarings­verhaal. Een verhaal over wanhoop. En over hoop: onze hulp kan veran­dering brengen voor deze kindslaven. Ga naar het filmpje …
verhaal van Sophia
Sophia (gefin­geerde naam vanwege priva­cy­re­denen) is een vrolijke meid die op tienjarige leeftijd bij Restavek Freedom in het programma kwam. Hiervoor was ze nog nooit naar school gegaan. Ze werd door haar moeder naar een vrouw met kinderen gestuurd om daar huishou­delijk werk te doen. Sophia herinnert ze niet hoe oud ze toen was. Haar moeder is psychisch zwak en haar vader wilde haar niet verzorgen. Alles wat in haar nieuwe huis verkeerd ging, was altijd haar fout. Een fout waarvoor ze moest boeten met fysiek geweld. De buurman misbruikte haar daarnaast seksueel. Op een gegeven moment is ze zo hard geslagen dat ze gevlucht is naar een school­di­recteur in de buurt. Hij heeft ervoor gezorgd dat ze bij Restavek Freedom terechtkwam.  Sophia is nu zeventien jaar oud. Ze werd vorig jaar verkozen tot leider van haar klas. Ze is goed in deze functie. Binnenkort mag ze Haïti verte­gen­woor­digen in Boston, tijdens een inter­na­ti­onale confe­rentie over vrouwen­rechten. Haar verleden zal ze echter altijd met zich meedragen. Regel­matig heeft ze last van depres­sieve gedachten en ook verlangt ze naar de liefde van haar vader. Hij heeft echter geen behoefte aan contact. Sophia wil zaken­vrouw worden, zodat ze ook finan­cieel wat kan betekenen voor de stichting die haar zo goed heeft geholpen. 
Print Friendly, PDF & Email