Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

HAI139 Onderwijs kansarme meisjes

projectomschrijving

In het noord­oosten van Haïti worden jongens voorge­trokken, zij mogen naar school. Meisjes niet, zij zijn handig in het huishouden. Maar scholing is juist erg belangrijk om de armste gezinnen uit een neerwaartse spiraal te halen. Stichting Hulp Haïti betaalt daarom het schoolgeld voor deze kansarme meisjes, de ouders dragen zelf bij aan het inschrijfgeld. Zo krijgen de meisjes kans op een betere toekomst. En kunnen zij later - met behulp van een eigen inkomen - hun familie ondersteunen.

waarom dit project?

Het scholings­per­centage in het gebied is erg laag, ongeveer 60%. Vooral de armste gezinnen kunnen (niet alle) kinderen naar school sturen en stellen hun dochters achter bij hun zoons. De scholen zijn er, maar de families hebben gewoonweg niet de finan­ciële middelen op de opleiding te betalen. Ouders ontbreekt het vaak aan (voldoende betaald) werk.

impact

Scholing is belangrijk voor de opbouw en vooruitgang van families en van het land. Meisjes van 4 -18 jaar oud krijgen de kans om opgeleid te worden en later een beroep te kunnen gaan uitoe­fenen. Daarmee zullen ze ook hun familie kunnen onder­steunen. De meesten zullen naar de stad gaan om te werken of om verder te studeren als dat kan. Deze meisjes krijgen zo de kans op een betere toekomst in een op het oog uitzichtloze situatie.

wat kunnen we leren?

Stichting Hulp Haïti werkt samen met een aantal scholen in de omgeving. Daarnaast helpen lokale, betrouwbare vrienden met de selectie van de kinderen zodat het schoolgeld naar de juiste families gaat. Ouders komen bij de medewerkers van de stichting langs met de aange­schafte materialen om aan te tonen dat ze het geld echt hebben gebruikt voor school­ma­te­rialen zoals boeken, uniforms, schoenen, tassen, schriften en pennen. De kinderen moeten per kwartaal hun rapport laten zien. Verder staat de stichting in nauw contact met de scholen over de kinderen. 

 

Print Friendly, PDF & Email