Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download

hulpverleningszondag

voorbereidingen 2021

Op diaconaat zijn we volop bezig met de voorbe­rei­dingen voor de hulpver­le­nings­zondag die we – juist ook in deze tijd – op 7 februari 2021 hopen te houden.
Diaco­nieën hebben begin decemmber een pakket ontvangen met (bestelde) materialen. Alle materialen zijn op deze pagina te downloaden.

thema, projecten en Doorgeven

Het thema van deze hulpver­le­nings­zondag is Vertrouwen vinden. Een actueel thema in de corona­crisis. Voor ons in Nederland (centraal staat project NED126 Luister­groepen) en voor onze projecten wereldwijd (centraal staat project NIC147 Steun en training arme koffie­boeren).

De Doorgeven van februari staat helemaal in het teken van de hulpver­le­nings­zondag. Hier leest u bijvoor­beeld een artikel van diaconaal consulent Rudolf Setz, die vlak voor de lockdown een kijkje nam bij de Luister­groepen (p. 6-7; op www.cgk.nl/ned126 vindt u een langere versie van dit artikel) en een artikel van diaconaal consulent Erjan van der Linde over de koffie­boeren (p. 4-5). Download deze Doorgevenuitgave … 

gift en gebed

Helpt u mee zodat mensen weer vertrouwen vinden voor de toekomst? Bid en geef met een hart vol vertrouwen. Maak uw gift over o.v.v. hulpver­le­nings­zondag. Kijk voor de gegevens op onze doneer­pagina … of geef uw gift hiernaast, via iDEAL.

materiaal volwassenen

materiaal kinderen / kinderleiding

over de hulpverleningszondag

Na de waters­noodramp van 1953 is de hulpver­le­nings­zondag in het leven geroepen, om op een speciale zondag in het jaar preek, voorbede en collecte in het teken te laten staan van hulp aan de naaste in nood. De hulpver­le­nings­zondag valt altijd op de eerste zondag van februari.

Print Friendly, PDF & Email