Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's

hulpver­le­nings­zondag

De Bijbel spreekt volop over Gods bescherming. God belooft bescherming voor wie bij Hem schuilt. Bij Hem zijn we thuis. Op onze beurt mogen wij anderen helpen beschermen. Zoals in Haïti. Natuur­geweld heeft al menig Haïtiaan van zijn dak beroofd of zelfs van zijn familie. Wij mochten als kerken helpen met het bouwen van stevige huizen die beschutting bieden. De Haïtianen voerden zelf het werk uit: ze boden elkaar beschutting. Dat doen ze nog steeds, met hulp uit onze kerken. Door samen bomen te planten, want bomen bieden bescherming bij natuur­geweld. Lees meer over dit project …

Wie geeft, draagt bij aan het bouwen van schuil­plaatsen, aan het zorgen voor beschutting voor zijn naaste. Laten we ons hart wijd openzetten voor deze mooie taak en onze gaven gul delen met wie in nood verkeert. In Haïti en op vele andere plekken in deze wereld.

materialen

De diaco­nieën ontvingen in de eerste decem­berweek een (op maat gemaakt) pakket. Met daarin flyers en posters voor de volwas­senen. En voor de kinderen / kinder­leiding presentjes, werkjes en een vertel­schets.
Dit materiaal heeft als doel gemeen­te­leden te infor­meren over de bestemming van de hulpver­le­nings­zon­dag­col­lecte en de projecten die deputaten diaconaat met en samen met de kerken steunen. Hieronder vindt u de digitale materialen.

Diaconaal consulent Erjan van der Linde schreef een achter­grond­ar­tikel voor deze hulpver­le­nings­zondag. Download … 

materiaal volwas­senen

materiaal kinderen / kinder­leiding

over de hulpver­le­nings­zondag

Na de waters­noodramp van 1953 is de hulpver­le­nings­zondag in het leven geroepen, om op een speciale zondag in het jaar preek, voorbede en collecte in het teken te laten staan van hulp aan de naaste in nood. De hulpver­le­nings­zondag valt altijd op de eerste zondag van februari.

 

giften

Maak uw gift over o.v.v. hulpver­le­nings­zondag. Kijk voor de gegevens op onze doneer­pagina …

Print Friendly, PDF & Email