Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

hulpverleningszondag

hulpverleningszondag 2023: Schittering

Het thema van de hulpver­le­nings­zondag van afgelopen 5 februari was SCHITTERING.
N.a.v. Mattheüs 5: 16: ‘Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.’

Twee projecten stonden centraal. Willianne en Elijah van KEN152 Begeleiding Hiv/aidspatiënten laten hun licht schijnen door onze uiterst kwetsbare naasten in Kenia te verzorgen. De organi­satie PNKS weerspiegelt via het project CAM020 Water­voor­ziening Gods licht heel praktisch, door vijvers aan te leggen in arme Cambod­jaanse dorpen zonder water.

Wat een mooi nieuws om te delen in deze tijd van divers wereldleed, waar de kranten dagelijks vol van staan. Wij brengen met onze 'krant' (flyer) graag goed nieuws.
Laten we - zoals Jezus ons al opdroeg in boven­staande tekst - met elkaar ver weg én dicht bij Gods licht laten schijnen! Want alleen Licht verdrijft duisternis.

Lees en kijk verder in onder­staande materialen. Deze materialen zijn begin december naar de diaco­nieën gestuurd, om te delen met de gemeente en de kinderleiding.

 

dempen

In de flyer (krant) schrijven we dat we als Jezus' volge­lingen niet zelf hoeven te schijnen, God doet het in ons. 'We kunnen Gods licht in ons wel dempen', leest u met een verwijzing naar deze pagina. Hoe?
Door het 'onder de korenmaat te zetten' - Matteüs 5: 15. Dat doen we door druk te zijn met andere dingen dan Gods Koninkrijk - Matteüs 6:33. En door ons zorgen te maken - Matteüs 6:19-32. Of door ons ‘maatje-teveel’ - we willen zo veel en 'moeten' zo veel.
In het beeld van Matteüs 5 ligt het plaatsen van een korenmaat over het licht niet voor de hand (‘men doet dit niet’). Dat mag ons aan het denken zetten. Hoezeer ligt het voor de hand om het Licht van God door te geven?
‘Schijn in mij, schijn door mij.’ Mag dat ons gebed zijn!

diaconale week en preekschets

Zoals elk jaar ontvingen de predi­kanten (begin januari) een 'handreiking' voor de preek op deze hulpver­le­nings­zondag.
Dit jaar gaven we voor het eerst ook een handreiking voor een diaconale week uit. Lees meer op de pagina Diaconale week … 
(Download op deze pagina ook de bijlage bij de handreiking.)
Deed uw gemeente mee? Wij horen uw ervaringen graag … 

materialen volwassenen

video hvz 2023

U kunt de video via YouTube afspelen en downloaden

materialen kinderen
over de hulpverleningszondag

Na de waters­noodramp van 1953 is de hulpver­le­nings­zondag in het leven geroepen. Op deze speciale zondag staan preek, voorbede en collecte in het teken van hulp aan de naaste in nood. De hulpver­le­nings­zondag valt altijd op de eerste zondag van februari.

Print Friendly, PDF & Email