Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's

INE033 Herstel­ope­raties schisis­kin­deren

project­om­schrijving

Anak sumbing’, gescheurd kind. Zo noemt men op Sulawesi, Indonesië, een kind met een schisis (hazenlip). Een gespleten bovenlip is zichtbaar voor iedereen. Vaak hebben kinderen ook een gespleten kaak en/of gehemelte. Een herstel­ope­ratie van zo'n € 800 is onbetaalbaar voor ouders. Met uw hulp kan een bereid­willige arts jaarlijks tientallen kinderen opereren in een kliniek in Makassar. Daarna gaat er een nieuwe wereld voor ze open: geen verle­genheid, meewarige blikken of spraak­gebrek meer. Een betere gezondheid en een eerlijke kans op eenzelfde ontwik­keling als anderen.

waarom dit project?

Door een tekort aan foliumzuur in de voeding van zwangere vrouwen op Sulawesi is er een relatief hoog percentage kinderen dat met een schisis ter wereld komt. Een technisch ‘mankement’ dat met een operatie simpel te verhelpen is. Hierbij kan de bejaarde maar actieve ds. Ake Demas 10 tot 15 kinderen en hun ouders per jaar begeleiden. Dit aantal is afhan­kelijk van wie er – mede tijdens zijn preek­beurten in Mamasa (een gebied zo groot als de helft van Nederland) – op zijn pad komen.

impact

Het effect van de operatie is aanzienlijk: het gezin is eindelijk de schaamte voorbij, de kinderen eten makke­lijker en maken zich beter verstaanbaar op school. Hun kansen op een werkzaam leven in de openbaarheid zijn nu even groot als die van leeftijds­ge­noten. Daarnaast heeft ds. Demas Ake zowel aandacht voor de licha­me­lijke als de geeste­lijke gezondheid van de kinderen en hun ouders. Ook niet-chris­tenen komen zo in aanraking met de liefde van Christus.

wat kunnen we leren?

De licha­me­lijke nood van de ander zien en daar barmhartig mee omgaan is iets wat ds. Demas ons in navolging van de Here Jezus voorleeft. Zijn houding stelt ons de vraag of wij stil staan bij onze medemensen die een afwijking, ziekte of beperking hebben en hoe wij daarmee omgaan.

Print Friendly, PDF & Email