Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's

INE037 Scholenbouw

project­om­schrijving

Steeds meer ouders op Sulawesi (Indonesië) beseffen het belang van onderwijs voor hun kinderen. Vaak zijn ouders zelf al begonnen met lesgeven terwijl het gebouw nog ontbreekt. Enthou­siaste vrijwil­ligers van de lokale kerk, Gereja Toraja Mamasa, geven aan vrijwel alle ontstane scholen leiding. Omdat ze onopgeleid zijn krijgen ze bijscholing. Na een paar jaar komt de overheid in beeld, bijvoor­beeld door een of meer posten te salariëren. Bouwt u mee aan de toekomst van de kinderen?

waarom dit project?

Voor een goede ontwik­keling van kinderen is onderwijs op jonge leeftijd belangrijk. De overheid vindt dat ook maar voorziet niet in een gebouw en betaalt alleen de onder­wijzer als er al een goed draaiende kleuter­school is. Ouders pakken, naast het lesgeven, in tussentijd eigen­handig de bouw van een kleuter­schooltje op. Zij beginnen met palen en planken, wij bieden de (dure) golfplaten voor het dak aan. Ieder jaar komen op deze wijze 5 tot 10 scholen van de grond.

impact

De kleuters leren basis­vaar­dig­heden die hun aansluiting op de basis­school verge­mak­ke­lijkt. Per school bereikt men 20 tot 25 kleuters. Zij vergroten daarmee hun kansen op een hogere opleiding. Geen vanzelf­spre­kendheid wanneer je uit een bergdorp komt dat alleen lopend bereikbaar is! Ook krijgen de kinderen chris­te­lijke normen en waarden mee waarmee ze later invloed uitoe­fenen op hun (islami­tische) omgeving.
Aanvan­kelijk werd gedacht dit project in 2015 af te ronden. Toen dat bekend werd, kwam er ineens weer een stroom aan verzoeken om hulp binnen zodat het project ‘nog een paar jaar verder kan’.

wat kunnen we leren?

Als de kerk positie inneemt en ouders motiveert, kan er iets moois als een kleuter­schooltje ontstaan. Een gedeelde visie is het begin van vaders en moeders die samen werken aan de toekomst van hun kinderen.

Print Friendly, PDF & Email